Nieuws

KvK: Ondernemers vinden TOGS- en Tozo-regeling meest relevant

De overheidsregelingen TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) zijn voor de grootste groep ondernemers het meest relevant. De impact van het coronavirus is het grootst op reguliere werkzaamheden van kleinere bedrijven. Dat blijkt uit een 'flitspeiling' van de Kamer van Koophandel (KvK) onder ondernemers in de laatste week van maart.

In totaal geeft 27 procent van de deelnemende ondernemers aan nu al financiële problemen te hebben. Zelfstandigen en 'micro-mkb'ers' geven relatief vaker aan al in financiële moeilijkheden te zitten dan grotere bedrijven, aldus de KvK. Voor grotere bedrijven (vanaf tien werkzame personen) ligt het moment dat zij verwachten in financiële problemen te komen iets verder in de toekomst.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening is vaker sprake van financiële moeilijkheden op korte termijn; vier op de tien ondernemers zitten daar al in de problemen. Het merendeel van de responden uit deze sectoren geeft aan dat het werk op dit moment helemaal stil ligt.

TOGS en Tozo meest relevant

Met name zelfstandigen vinden de 'TOGS' en de 'Tozo' de meest relevante regelingen in het noodpakket van het kabinet (circa de helft van de respondenten). TOGS wordt met name door respondenten uit het micro-mkb (twee tot en met negen werkzame personen) en door ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening als meest relevant aangemerkt.

Bijna vier op de tien ondernemers vinden de mogelijkheid van het uitstel van betalen van belasting relevant en een kwart zegt dat over de regeling NOW (Overbrugging behoud werkgelegenheid). Op regelingen als de verruiming van de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten), GO (Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering) en de rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten door Qredits zal naar verwachting een veel kleinere groep ondernemers een beroep doen.

Flitspeiling

Ongeveer een kwart van de ondernemers vindt de informatie over overheidsregelingen (zeer) duidelijk, meer dan een derde vindt de informatie (zeer) onduidelijk en een ander derde deel is neutraal.

De Flitspeiling is opgezet door de KvK als continue meting om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en hoe ondernemers aankijken tegen de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Ondernemers vullen regelmatig enkele vragen in via kvk.nl/corona.

De KvK erkent dat ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis in de peiling oververtegenwoordigd zijn. De peiling werd gehouden van 26 tot en met 30 maart 2020. Ruim tienduizend ondernemers deden eraan mee. De KVK-Flitspeiling wordt voorlopig wekelijks gepubliceerd.

KvK Flitspeiling Corona Rapportage 1

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.