Nieuws

Deloitte: veel verbeterpunten bij cultuur Belastingdienst

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat er het nodige moet veranderen aan de bedrijfscultuur van de Belastingdienst. Medewerkers zijn bang om fouten te maken, voelen zich niet gehoord en er is te veel afstand tussen de verschillende hiërarchische groepen binnen en buiten de organisatie.

Voor het onderzoek van Deloitte vulden tussen november 2019 en april 2020 ruim 12 duizend medewerkers een enquête in en voerde Deloitte groepsgesprekken met 650 medewerkers. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Financiën. "De analyse van Deloitte is indringend en onderstreept voor ons de noodzaak van een steviger aanpak. Het bestaande plan van aanpak wordt daarom herijkt. De omschrijving van de huidige en gewenste cultuur vormt samen met de aanbevelingen belangrijke vertrekpunten om aan de vervolgaanpak te werken", aldus staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief (Financiën) in de aanbiedingsbrief. 

Het onderzoek geeft inzicht in de huidige cultuur, kijkt kritisch naar de gewenste cultuur en adviseert hoe een betere koers gezet kan worden om die gewenste cultuur te bereiken. Deloitte stelt in het rapport dat er cultuuraspecten zijn die behouden moeten worden, zoals de grote betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. Maar de onderzoekers zijn kritisch over het ontbreken van een visie rondom de 'menselijke maat', waardoor medewerkers zeggen weinig ruimte te voelen voor het centraal stellen van burgers en bedrijven.

Medewerkers geven verder aan dat de sturing op kwantiteit en het (te)veel tijd kwijt zijn met interne, inefficiënte processen en procedures de aandacht van het 'echte werk' afleiden en resultaten ondermijnen. Door te sturen op resultaat kan het zicht op de eigenlijke doelstelling verdwijnen. Ook zou er een kloof zijn tussen verschillende lagen (horizontaal en verticaal) en gevestigde systemen en processen die samenwerking intern tegengaan. Ook het werkklimaat zou niet open veilig zijn. Medewerkers voelen zich niet altijd veilig genoeg om zich uit te spreken, elkaar aan te spreken en ze zijn bang om fouten te maken. Daarnaast geven medewerkers aan 'verandermoe' te zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.