Nieuws

RJ-Uiting 2020-9, Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2020-9: "Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen)" uitgebracht.

In RJ-Uiting 2020-1 "Ontwerp-Handreiking D3 'Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen' (kleine en microrechtspersonen)" heeft de RJ op 15 januari jl. een voorstel gepubliceerd om de Handreiking aan te passen. De voorgestelde wijzigingen hebben met name betrekking op het explicieter maken en verduidelijken van het uitgangspunt van de Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) en het geven van 'guidance' aan de gebruiker van de Handreiking.

In deze RJ-Uiting 2020-9 zijn de ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2020-1 verwerkt.

» Download RJ-Uiting 2020-9

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Bron: RJ

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.