Nieuws

KPMG: 'Grote beursbedrijven hebben korte-termijnblik op niet-financiële risico’s'

Grote Nederlandse beursbedrijven koppelen in het jaarverslag de niet-financiële aspecten te weinig aan financiële risico’s, bijvoorbeeld voor klimaatverandering en het uitbreken van pandemieën.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. In de risicoparagraaf van het jaarverslag beschrijven de bedrijven met name de traditionele risico’s die zij lopen, zoals de financiële, de juridische en de marktrisico’s. Wim Bartels, partner bij KPMG Corporate Value in Control: "Niet-financiële factoren zijn echter in toenemende mate bepalend voor de waardecreatie van ondernemingen. Het zijn in toenemende mate externe, immateriële factoren die het succes van een onderneming kunnen raken, zoals de klimaatverandering of uitbreken van een pandemie."

Volgens Bartels bereiken we wereldwijd op een aantal terreinen grenzen, zoals de uitstoot van stikstof, de beschikbaarheid van water en de sociale ongelijkheid, waardoor er steeds meer van deze externe factoren bijkomen. "Factoren die vaak op de langere termijn spelen, maar op korte termijn een financieel risico kunnen betekenen. Lange-termijnrisico’s die buiten de onderneming ontstaan, kunnen een belangrijke bedreiging vormen als een onderneming niet tijdig of snel genoeg kan schakelt."

Traditionele risico’s

Uit onderzoek van KPMG van de bedrijven die aan de Amsterdamse AEX genoteerd zijn, blijkt dat 40 procent van de ondernemingen expliciet over de klimaatverandering als individueel risico rapporteert in de risicoparagraaf van het jaarverslag. Als het gaat om cybersecurity, geven alle ondernemingen aan dat dit een risico vormt. Maar bij bijna de helft vormt het risico van cybersecurity onderdeel van een ander risico, zoals het IT-risico. De risico’s die een pandemie met zich meebrengt, wordt door zeven van de 25 fondsen benoemd in het jaarverslag.

Bartels: "In het onderzoek hebben wij alle risico’s geïnventariseerd die ondernemingen rapporteren. Dat zijn er bijna 450. Veel risico’s die in de risicoparagraaf worden benoemd, gaan over de drie traditionele onderwerpen; de financiële, de juridische en de marktrisico’s zijn goed voor bijna 40% van alle risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Veel van de gerapporteerde risico’s gaan echter niet over bedreigingen die specifiek zijn voor de organisatie. Bij ongeveer de helft van de ondernemingen zagen we in ieder geval voor een deel  generieke risico’s terug, zoals het risico dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Ondanks dat die risico’s waar en relevant voor de organisatie kunnen zijn, zijn ze op zo’n manier geschreven dat ze op elke mondiale organisatie van toepassing kunnen zijn. Daarmee bieden ze weinig inzicht voor stakeholders. Bovendien worden vooral korte-termijnrisico’s gerapporteerd."

Traditioneel kijken ondernemingen volgens Bartels voor hun risicomanagement niet verder dan een horizon van één tot drie jaar. Van de bijna 450 geïdentificeerde risico’s is slechts 4% expliciet gekoppeld aan de lange termijn. Bijna 80% geeft geen inzicht in de termijn waarop ze de risico’s hebben beschouwd. "Dat maakt het voor stakeholders heel lastig om zich een gedegen indruk te vormen. Voor bedrijven is vooral de vraag of ze voorbereid zijn op de gebeurtenissen met een kleine kans maar een grote impact", aldus Bartels.

Volgens Bartels is dan ook van groot belang dat de bedrijven veel specifieker gaan rapporteren, verder vooruit gaan kijken en duidelijker prioriteiten aanbrengen. Bartels: "Het is niet nu niet altijd duidelijk hoe belangrijk een bepaald risico is ten opzichte van de anderen. Met gemiddeld achttien risico’s per bedrijf is het dan moeilijk te beoordelen waar beleggers en andere stakeholders het meest op moeten letten. En door de beperkte tijdshorizon blijven sommige belangrijke risico’s nu onderbelicht. Bovendien zijn de bepaling van materiële onderwerpen voor MVO-rapportage en het risicoproces nu veelal gescheiden, waardoor niet-financiële effecten die een financieel risico kunnen vormen niet in de risicoparagraaf terechtkomen."

Breder kijken

Directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars zegt in het Financieele Dagblad het eens te zijn met de conclusies van Bartels. "Wij zijn het met de KPMG-onderzoekers eens dat het voor beleggers onvoldoende duidelijk is welke risico’s het meest materieel voor de onderneming zijn."

Eumedion zou ook graag zien dat ondernemingen op dit vlak niet alleen de diepte ingaan, maar ook breder kijken. Abma: "Dit rapport richt zich op de risico’s van een onderneming. Voor een belegger is het echter minstens zo belangrijk dat ondernemingen ook goed uitleggen op welke wijze zij denken op lange termijn waarde te kunnen blijven creëren."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.