Nieuws

McKinsey: 'Waarde natuurlijk kapitaal kwantificeren essentieel voor bedrijven'

Bedrijven, overheden, intergouvernementele organisaties en milieuorganisaties moeten samenwerken voor natuurbehoud. Het natuurlijk kapitaal dat dit oplevert leidt tot meer werkgelegenheid en welvaart.

Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau McKinsey in het rapport Valuing Nature Conservation. Hierin beschrijven de onderzoekers een methodologie voor het kwantificeren van de voordelen die het beschermen van zogenoemd 'natuurlijk kapitaal' opleveren.

Volgens McKinsey leidt het verdubbelen van natuurbehoud zowel op het land als in het water door het uitbreiden van natuurgebieden wereldwijd tot meer werkgelegenheid en beschermt en genereert het grofweg 300 tot 500 miljard dollar aan bbp en 30 miljoen banen gerelateerd aan ecotoerisme en duurzame visserij. Daarnaast zorgt het voor een afname van 4 tot 12 procent aan jaarlijkse CO2-uitstoot en verlaagt het de kans op pandemieën. Ook bedrijven kunnen profiteren van beter en meer natuurbehoud, omdat het verlies van natuurgebieden vaak direct gerelateerd is aan een toename van risico's voor operationele activa en toeleveringsketens.

Pixels

McKinsey heeft voor het rapport een nieuwe methodologie ontwikkeld om natuurlijk kapitaal te kwantificeren en helder te krijgen wat de beste locaties zijn voor beter natuurbehoud. Duko Hopman, associate partner bij McKinsey: "Natuurlijk kapitaal is ongelijk verdeeld over het aardoppervlak, dus de haalbaarheid, en de kosten voor instandhouding van natuurgebieden, kunnen sterk variëren op lokaal niveau."

De onderzoekers hebben de planeet in 'pixels" van 5 bij 5 kilometer verdeeld en zeegebieden in pixels van 30 kilometer bij 30 kilometer. Dat leverde in totaal ongeveer 6 miljoen pixels op. "Vervolgens hebben we daar duizenden 'spatial data layers' overheen gelegd, met gegevens over allerlei variabelen, zoals biodiversiteit, koolstofvoorraad en de ecologische voetafdruk van de mens”, aldus Hopman. “Dat biedt de mogelijkheid om verschillende scenario's te omschrijven voor toekomstig natuurbehoud, waarbij je in elk scenario kunt bepalen wat het effect is op onder meer klimaatverandering, werkgelegenheid, bbp, biodiversiteit en het risico op het ontstaan van ziektes. Elk scenario laat tevens zien welke investeringen er nodig zijn."

Hopman geeft toe dat het ondanks de data ingewikkeld kan zijn om de businesscase voor individuele natuurbeschermingsprojecten te ontrafelen. "De voordelen zijn niet altijd meteen glashelder en kunnen ook versnipperd zijn, waardoor het moeilijk is om de impact voor projecten goed te kwantificeren, terwijl dit voor andersoortig gebruik van land of water meestal makkelijker is."

McKinsey wijst in dat verband op verschillende methodes die er op het gebied van natuurbehoud zijn ontwikkeld die deze uitdagingen aangaan, zoals het Project Finance for Permanence (PFP).

Natural capital protocol

In 2016 heeft een flink aantal bedrijven, waaronder de big four, het Natural Capital Protocol in gebruik genomen van de Natural Capital Coalition. Zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen worden onder het protocol in het jaarverslag meegenomen als 'natuurlijk kapitaal'. Het gaat dan om zaken als planten, dieren, lucht, water, grond en mineralen. Wanneer een bedrijf gebruikmaakt van een van die zaken, dan moet dit in het jaarverslag staan. En dat moet bij zowel een positieve als een negatieve impact op de natuur.

Grote bedrijven die een langetermijnvisie proberen te vormen, zien volgens de coalitie steeds meer in dat de natuur daarin essentieel is en dat het uiteindelijk loont om die verliezen nu toch inzichtelijk te maken. "We gebruiken natuurlijke bronnen momenteel sneller dan dat de aarde aankan, en dat gebruik stijgt steeds sneller. Ons financiële kapitaal komt echter voor een groot deel voort uit het gebruik, exploitatie, en aantasting van natuurlijk en sociaal kapitaal. En daarom moeten we natuurlijk kapitaal conserveren en uitbreiden", aldus de coalitie.

Biodiversiteit

NBA-voorzitter Marco van der Vegte stelde begin dit jaar op de nieuwjaarsbijeenkomst van de beroepsorganisatie dat er een toenemende behoefte is van investeerders, toezichthouders en andere stakeholders aan informatie over klimaat-, energie- en andere duurzaamheidsprestaties van organisaties. Van accountants mag worden verwacht "dat zij zekerheid toevoegen bij toelichtingen over de impact op klimaatverandering", aldus Van der Vegte. Op die bijeenkomst bood de NBA de PML Klimaat aan de voorzitter van het klimaatberaad, Ed Nijpels.

Ook De Nederlandsche Bank riep dit jaar op tot meer aandacht van de financiële sector voor biodiversiteit. Nederlandse financiële instellingen hebben volgens onderzoek van DNB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wereldwijd voor EUR 510 miljard financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten. Dit is 36 procent van de onderzochte portefeuille. 

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.