Nieuws

Klimaatnota: Beleid leidt tot CO2-reductie, maar extra stappen nodig om klimaatdoelen te halen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de CO2-reductie in 2030 (op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid) uitkomt op 38-48 procent. Het klimaatdoel van 49 procent CO2-reductie in 2030 wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

Extra maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de doelstelling uit de Klimaatwet en om invulling te geven aan de aangescherpte Europese klimaatdoelstelling voor 2030. Dat blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning 2021 van het planbureau.

Vorig jaar werd uitgegaan van een reductie van dertig tot veertig procent. In de doorrekening is de op Prinsjesdag aangekondigde extra investering van bijna zeven miljard euro nog niet meegenomen.

Nederland heeft met het Klimaatakkoord, de Klimaatwet en het Klimaatplan voor de periode 2021-2030 de weg ingeslagen naar een verregaande verduurzaming van de samenleving en economie, zo stelt het kabinet. Sinds het Klimaatakkoord zijn in alle sectoren (elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik) maatregelen ingevoerd om de CO2-emissies richting 2030 fors te verlagen.

CO2-reductie 2030

Ondanks een ingezette versnelling en inzet van partijen die werken aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, constateert het PBL in de verkenning dat het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030, uitgaande van het huidige beleid, waarschijnlijk nog niet wordt gehaald.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag in de Miljoenennota een aanvullend pakket maatregelen van bijna zeven miljard euro gepresenteerd. Naar verwachting zal dat pakket zowel op de korte als de langere termijn maximaal enkele megatonnen reductie opleveren.

Omdat het te laat werd vastgesteld, kon dat pakket door het PBL nog niet in de doorrekening voor 2030 worden meegenomen. Een deel hiervan vereist nog verdere uitwerking. In een aparte notitie geeft PBL aan dat het pakket een reductiebijdrage levert van maximaal enkele megatonnen.

Urgenda-vonnis

Het kabinet heeft de laatste jaren gerichte maatregelen getroffen die hebben bijgedragen aan zowel de verduurzaming van de economie op de lange termijn als de uitvoering van het Urgenda-vonnis op de korte termijn.

Voorlopige cijfers van CBS en RIVM laten zien dat de Staat met een reductie van 25,4 procent in 2020 naar verwachting voldoet aan het Urgenda-vonnis. Dat komt door kabinetsbeleid, maar ook deels door de coronacrisis. De komende jaren blijft het daarom noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden, aldus het kabinet.

Dashboard

Sinds 28 oktober staat het 'dashboard klimaatbeleid' online. Dit dashboard maakt duidelijk wat er gebeurt in de sectoren uit het Klimaatakkoord en hoe zich dat in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.