Nieuws

AFM: Nederlanders met migratieachtergrond zijn financieel kwetsbaarder

Vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond zijn gemiddeld financieel kwetsbaarder. Dat meldt de AFM.

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lijken minder vaak gebruik te maken van een bankrekening en minder vaak beleggingen aan te houden. Dat blijkt uit een verkenning door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de financiële kwetsbaarheid en toegang tot financiële dienstverlening van Nederlanders met een migratieachtergrond.

Geïnterviewden uit deze doelgroep geven aan dat voor hen de taalbarrière een belangrijke belemmering vormt voor toegang tot financiële dienstverlening. Communicatie en informatieverstrekking door financiële dienstverleners vindt vooral in het Nederlands plaats.

Ook wordt het Nederlandse financiële stelsel vaak als complex ervaren, doordat eenvoudige informatie over financiële producten ontbreekt of moeilijk vindbaar is. Financiële instellingen kunnen nadenken over hoe ze beter op deze doelgroep kunnen inspelen, meent de AFM.

AOW-gat

Een groot deel van de eerste generatie migranten is op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Hierdoor ontvangen zij geen volledige AOW en lijken bovendien beperkt gebruik te maken van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Ongeveer veertig procent van de pensioengerechtigde Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond leeft onder de armoedegrens.

Het gemiddeld genomen lager onderwijsniveau en een minder sterke arbeidsmarkt- en inkomenspositie spelen mee. Dit geeft een hogere kans op schuldenproblematiek en betalingsachterstanden, aldus de toezichthouder.

Met de verkenning wil de AFM bijdragen aan bewustwording en maatschappelijke dialoog rondom dit vraagstuk. "Meer aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt geboden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.