Nieuws

Britse regering wil audit scheiden van accounting- en adviesdiensten

De Britse regering heeft plannen gepresenteerd voor een ingrijpende hervorming van de accountantssector. Uitgangspunt van de maatregelen is een scheiding tussen de auditpraktijk en accounting- en adviesdiensten.

Het consultatiedocument 'Restoring trust in audit and corporate governance’, dat voorligt tot 8 juli aanstaande, gaat uit van inperking van de dominantie van de big four op de audit- en accounting markt.

De grote vier hebben nu een marktaandeel van liefst 97 procent bij de 350 grootste beursfondsen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering wil dat die dominantie wordt doorbroken, door delen van het werk verplicht onder te brengen bij kleinere kantoren. Dat moet de onderlinge concurrentie bevorderen.

Stand-alone audit

De plannen beogen daarnaast te komen tot een “stand-alone audit profession”, gebaseerd op eenduidige doelen en principes en primair gericht op het publiek belang. Bovendien moet die audit professie verder kijken dan alleen de financiële verslaggeving; het rapport spreekt van “a reach across all forms of corporate reporting, not just the financial statements”.

Ook het toezicht moet steviger worden ingericht. De huidige Financial Reporting Council (FRC) wordt omgevormd tot een sterkere toezichthouder: de Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA).

Herstel van vertrouwen in bedrijfsleven

De Britse minister voor Business, Energy & Industrial Strategy, Kwasi Kwarteng, stelt in het voorwoord dat de voorstellen moeten bijdragen aan herstel van vertrouwen in het Britse bedrijfsleven. “It is vital that investors, financial markets and all those who depend on the largest companies in the UK can continue to rely on the information they publish.”

De plannen richten zich ook op bestuurders van grote ondernemingen. Die moeten hun bonus terugbetalen bij faillissement of bij ernstige tekortkomingen in de verslaggeving.  De maatregelen zijn een antwoord op geruchtmakende faillissementen van bedrijven als Carillion en Thomas Cook.

Bij de voorstellen in het white paper is onder meer gebruik gemaakt van de plannen van Sir Donald Brydon en de Competition and Markets Authority voor hervorming van de auditsector. Ook eerdere rapporten over de auditmarkt en corporate governance zijn meegenomen bij de totstandkoming van het consultatiedocument.

De Britse regering dreigt met nog strengere maatregelen als de plannen niet het gewenste resultaat hebben. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het verder inperken van de positie van de big four bij de controle van de FTSE 350-bedrijven.

Reactie ICAEW

In een eerste reactie op het consultatiedocument benadrukt Michael Izza, bestuursvoorzitter van het Britse accountantsinstituur ICAEW, het belang van een goed gereguleerde en veerkrachtige auditsector. Hij erkent de noodzaak om de corporate governance in het VK te moderniseren en zo het vertrouwen van het publiek in het bedrijfsleven te behouden.

Izza dringt aan op snelle implementatie, met name rondom de oprichting van de nieuwe toezichthouder als opvolger van de FRC.

White paper 'Restoring trust in audit and corporate governance'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.