Nieuws

Europese Commissie versterkt regels niet-financiële rapportage

De Europese Commissie heeft vandaag een uitgebreid pakket maatregelen goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat geld beter doorstroomt naar duurzame activiteiten in de Europese Unie. Onderdeel daarvan is een nieuwe taxonomie op het gebied van klimaat en een voorstel voor gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportage.

Het pakket regels bestaat uit de EU-taxonomieverordening Klimaat, een voorstel voor een richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportage voor bedrijven en een aantal besluiten die ervoor moeten zorgen dat financiële ondernemingen rekening houden met duurzaamheid bij hun adviserende activiteiten en in hun procedures. De regels moeten eraan bijdragen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Duurzaamheidsrapportage

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pakket maatregelen is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe richtlijn op het gebied van duurzaamheidsrapportage.

"Met het voorstel van vandaag worden de bestaande regels, die werden ingevoerd bij de richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD), herzien en versterkt. Het is de bedoeling een reeks regels in het leven te roepen waarmee - op termijn - de duurzaamheidsrapportage op hetzelfde niveau wordt gebracht als de financiële rapportage. De EU-voorschriften inzake duurzaamheidsrapportage worden hiermee uitgebreid tot alle grote ondernemingen en alle beursgenoteerde ondernemingen", aldus de Commissie.

In de praktijk betekent het dat bijna vijftigduizend bedrijven in de EU zich nu aan gedetailleerde EU-normen voor duurzaamheidsrapportage zullen moeten houden, een stijging ten opzichte van de elfduizend bedrijven waarvoor de bestaande voorschriften gelden. De Commissie stelt voor normen voor grote bedrijven te ontwikkelen, en afzonderlijke, proportionele normen voor kleine en middelgrote ondernemingen, die niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven op vrijwillige basis kunnen gebruiken.

Klimaattaxonomie

Naast CSRD introduceert de Commissie een nieuwe klimaattaxonomie, de EU Taxonomy Climate Delegated Act. "De EU-taxonomie is een robuust, wetenschappelijk onderbouwd transparantie-instrument voor bedrijven en beleggers. Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal die beleggers kunnen gebruiken wanneer zij beleggen in projecten en ondernemingen met een aanzienlijke positieve impact op klimaat en milieu. Er worden ook openbaarmakingsverplichtingen ingevoerd voor ondernemingen en financiëlemarktdeelnemers", aldus de Commissie.

De taxonomie, die definities bevat over wat wel en niet duurzaam is, is volgens de Commissie een levend document dat op basis van wetenschappelijke inzichten zal worden bijgewerkt.

Green Deal

"De Europese Green Deal is de groeistrategie van Europa die erop gericht is het welzijn en de gezondheid van de burgers te verbeteren, Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en het natuurlijk kapitaal en de biodiversiteit van de EU te beschermen en te verbeteren. Als onderdeel van die inspanningen hebben bedrijven een uitgebreid duurzaamheidskader nodig om hun bedrijfsmodellen dienovereenkomstig aan te passen. Om de transitie in het geldwezen te verzekeren en greenwashing te voorkomen, zullen alle elementen van het pakket van vandaag de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie verbeteren. Het pakket maakt van de Europese financiële sector de hoeksteen van een duurzaam en inclusief economisch herstel na de COVID-19-pandemie en de duurzame economische ontwikkeling van Europa op langere termijn", aldus de Europese Commissie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.