Nieuws

Rekenkamer straks ook voor waterschappen verplicht

Net als gemeenten en provincies worden waterschappen verplicht een rekenkamer in te stellen. En accountants oordelen straks niet meer over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Hoekstra (Financiën) hebben een voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met een nota van wijziging bij het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer, wordt voorgesteld dat alle waterschappen voortaan een onafhankelijke rekenkamer instellen; zelfstandig of in samenwerking met andere waterschappen.

De verschillende waterschappen geven samen jaarlijks circa drie miljard euro uit. Het is van groot belang dat daar onafhankelijke controle door een rekenkamer op kan plaatsvinden, aldus de bewindslieden.

Bevoegdheden

Ook wordt voorgesteld dat de rekenkamers van de waterschappen dezelfde onderzoeksbevoegdheden krijgen als de rekenkamers van gemeenten en provincies. Rekenkamers doen onderzoek naar effecten, kosten en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid en geven daar in openbare rapporten een oordeel over.

Momenteel vindt in 15 van de 21 waterschappen rekenkameronderzoek plaats. In drie waterschappen is een commissie actief met een beperktere taak dan een rekenkamer en in drie waterschappen vindt geen rekenkameronderzoek plaats.

Rechtmatigheid

Verder wordt voorgesteld dat de dagelijkse besturen van gemeenten, provincies en waterschappen voortaan zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Nu is het nog zo dat de accountant daar een oordeel over velt, maar straks beperkt de accountant zich tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het voorstel en heeft de regering geadviseerd het voorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Bij de implementatie van deze wijzigingen zullen gemeenten, provincies en waterschappen worden ondersteund.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.