Nieuws

Steeds meer werkende 65-plussers

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden.

Dat blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Sinds 2003 groeide het aantal werkende 65-plussers van 75 duizend tot 300 duizend in 2020. Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe, maar ook is een groter percentage 65-plussers aan het werk.

Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen. In 2003 was één op de tien aan het werk (14 duizend), in 2020 waren dat er ruim vier op de tien (84 duizend). Het totaal aantal 65-plussers groeide in de periode 2003–2020 met ruim de helft, van 2,1 miljoen naar 3,3 miljoen.

Krasse knarren

Van de 65-plussers met betaald werk is één op tien een 75-plusser. Hun aantal nam toe van negenduizend in 2003 naar dertigduizend in 2020. Daarmee verrichtte vorig jaar 2,2 procent van de bevolking van 75 jaar of ouder betaald werk. Bijna de helft van deze (vooral mannelijke) 'krasse knarren' werkte minder dan twaalf uur per week.

In de periode 2003-2020 nam het percentage werkenden van 65 jaar of ouder met een vaste arbeidsrelatie als werknemer toe van 16 naar 34. Deze toename deed zich vooral na 2014 voor. De meeste 67-plussers met betaald werk zijn echter aan de slag als zelfstandige, veelal zonder personeel. Werknemers in deze leeftijdsgroep hebben relatief vaak een flexibele arbeidsrelatie.

Bron: CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.