Nieuws

Accountants rapporteren vaker over inzet forensische specialisten

Accountants rapporteerden in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen over 2020 van in Nederland gevestigde AEX- en AMX-fondsen vaker over de inzet van forensische specialisten. Dat blijkt uit een analyse van de Werkgroep Fraude van de NBA, die gepubliceerd is op het Dashboard Accountancy.

Het is het derde jaar op rij dat de werkgroep de analyse heeft uitgevoerd. In alle controleverklaringen is een paragraaf over fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving opgenomen. De aandacht voor deze onderwerpen in de controleverklaringen over 2020 ligt in lijn met het jaar daarvoor.

Accountants maakten in 36 controleverklaringen (van de 43 in Nederland gevestigde fondsen) melding van de inzet van forensische specialisten bij de jaarrekeningcontrole, een toename van ruim 10 procent. Dit past bij de trend dat forensische specialisten steeds vaker worden ingezet, aldus de werkgroep.

De werkgroep constateert verder dat er verschillen zijn in de gehanteerde rapportagestructuur en de mate van gedetailleerdheid. Over bevindingen wordt nog nauwelijks gerapporteerd. De bestuursverslagen bevatten in 2020 meer informatie over fraude en naleving wet- en regelgeving, maar de rapportering is nog steeds erg beperkt.

Publicaties

Voor de controle van oob's geldt over verslagjaar 2021 verplichte rapportering over het onderwerp fraude. De NBA brengt de komende maanden een aantal publicaties uit om bestuurders, toezichthouders en accountants te ondersteunen bij het voeren van het gesprek over fraude, frauderisico's en noodzakelijke beheersmaatregelen in de interne organisatie en rapportering daarover in de jaarrekening en het jaarverslag.

Op korte termijn verschijnen de publicaties 'Maatregelen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders' en een 'Fraude-responseplan', in het eerste kwartaal gevolgd door het 'NBA-stappenplan verplicht rapporteren over fraude in de controleverklaring'. Hierin worden vanuit Standaard 240 scenario's aangereikt voor klantspecifieke rapportering over fraude in de controleverklaring.

De Werkgroep Fraude roept accountantsorganisaties op om over verslagjaar 2021 vooral te gaan proefdraaien met het rapporteren over fraude in de controleverklaring en ervaringen te delen met de werkgroep. Dat kan via fraude@nba.nl. De NBA gaat de praktijkervaringen gebruiken om gedurende 2022 best practices te publiceren.

Fraude en overtreding wet- en regelgeving in uitgebreide controleverklaringen en jaarverslagen 2020

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.