Nieuws

AFM: Informatie over duurzaamheid nog te vaag

Banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen zijn nog te vaag over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Dat concludeert de AFM op basis van eigen onderzoek. Het huidige niveau van informatieverstrekking voldoet volgens de toezichthouder nog niet aan de huidige vereisten.  De AFM ziet de nodige verbeterpunten waar de sector, mede in het licht van de regelgeving die eraan komt, snel mee aan de slag moet.

Per 1 januari 2023 gelden specifiekere transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in de financiële sector. Vooruitlopend daarop heeft de AFM onderzoek gedaan naar de toepassing van de algemenere regels die nu al gelden. Volgens de toezichthouder zijn er stappen gezet om hieraan te voldoen. Tegelijkertijd ziet de AFM de nodige verbeterpunten waar de sector, mede in het licht van de regelgeving die eraan komt, snel mee aan de slag moet.

Begrijpelijker

De AFM heeft drie onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van deze transparantieregels. "Dit is gedaan bij banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen. Daaruit blijkt dat de duurzaamheidsinformatie wel wordt verstrekt, maar over de hele linie begrijpelijker en concreter kan. Overall hebben kleinere partijen meer moeite om aan de regels te voldoen dan de grotere instellingen. Organisaties kunnen vaak nog niet aangeven of ze beleggen in activiteiten in lijn met de Taxonomie; dit is de Europese definitie van wat als groen kwalificeert", aldus de AFM.

Volgens de AFM geeft de nadere regelgeving die per 1 januari 2023 van kracht wordt meer duidelijkheid over wat er precies wordt verwacht. "De sector moet zich daarop voorbereiden. Het is belangrijk dat de sector hier stappen blijft zetten en consumenten goed informeert. De inzichten uit de drie onderzoeken kunnen daarbij helpen", zegt de toezichthouder.

Europese transparantiewet

De Europese transparantiewet duurzame financiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation) die sinds 10 maart 2021 op hoofdlijnen geldt, heeft als doel om consumenten inzicht te geven in hoe groen producten of partijen echt zijn, zodat ze kunnen kiezen voor een aanbod dat aansluit bij hun verwachtingen. Ook vereist de wet duidelijkheid over wat duurzaamheidsrisico’s betekenen voor het rendement van een investering, zoals overstromingen en CO2-beprijzing. De Taxonomie geldt vanaf 1 januari 2022.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.