Nieuws

Busy Season Talks: 'Terugkomen als zzp'er met een Porsche'

Op 22 maart ging het in editie 41 van de Busy Season Talks over belonen en waarderen in de accountancy. Opmerkelijke trend: jonge accountants die om financiële redenen hun werkgever verlaten om vervolgens terug te komen als zzp’er. Dat levert op de korte termijn meer op.

Hosts Tülay Dilsiz-Gedik en Wendy Groot spraken met Sophie van Gool (auteur van 'Waarom vrouwen minder verdienen'), Jan Bouwens (hoogleraar UvA en onderzoek FAR) en Rob Bergmans (managing partner Deloitte). 'Huisfilosofe' Charlie Groen stelde bij de opening dat maar weinig mensen tevreden zijn met hun salaris, we willen altijd meer. En het zijn ook moeilijke tijden, want "met een gemiddeld inkomen kun je niet meer in een gemiddeld huis wonen".

Vanaf een zeker niveau maakt geld maakt niet meer gelukkig, blijkt uit internationaal onderzoek, aldus Sophie van Gool. Vanaf een inkomen van zo'n 75 mille per jaar maakt het voor het geluksgevoel minder uit. "Aan de basisbehoeften is dan voldaan, andere zaken worden belangrijker, zoals tijd en zingeving." Probleem voor vrouwen is dat die op jaarbasis nog duidelijk minder verdienen en dus minder goed aan die basisbehoeften kunnen voldoen.

Jan Bouwens benadrukte dat de inhoud van het werk uiteindelijk toch het belangrijkste is, met name voor de jongere generatie. "Vroeger had je een flinke groep mensen die toch voor die BMW gingen, maar waarderen van de inhoud van het werk is heel belangrijk." Tegelijk moet je wel aandacht geven aan beloning, want je moet ook concurreren met andere beroepen. "Te veel mensen verlaten de controlepraktijk, dus je moet ze passend belonen om ze vast te houden."

Porsche

Wendy Groot zag veel collega's de openbare praktijk verlaten, om zich vervolgens als zzp'er weer te laten inhuren. Dat is veelal om financiële redenen. "Na drie maanden komen ze opeens voorrijden in een Porsche Panamera." Volgens Rob Bergmans gaan veel accountants zo voor flexibiliteit en korte termijn doelstellingen. "Zzp-constructies hebben een steeds groter aandeel in hoe we onze klanten bedienen, daar moeten we aan wennen en mee omgaan." Maar inhuurkrachten draaien niet mee in ontwikkelprogramma’s, waarschuwde hij. "Hoe weegt dat op tegen je toekomstperspectief?"

Generaties verschillen minder dan vaak gedacht, maar de tijdsgeest verandert wel, meende Sophie. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kunnen professionals makkelijker van baan wisselen of als zzp'er aan de slag. "Als zzp'er kun je ook nee zeggen tegen projecten, of langere tijd vrij nemen. Binnen een organisatie is dat moeilijker om aan te bieden."

Debuterend host Tülay Dilsiz-Gedik gaf aan dat de grootste uitstroom is op het niveau van junior manager of manager, "een fase van je leven met veel financiële prikkels". Het percentage dat op dat niveau vertrekt is inderdaad hoog, erkende Rob, ook omdat na het voltooien van de studie andere dingen in het leven belangrijk zijn. Maar vertrekken hoeft echt niet, als je open en eerlijk praat over zulke zaken. "Vrijheid in een organisatie is ook te bereiken als je samen het goede gesprek voert. We verliezen heel veel goede mensen die we niet hoeven te verliezen."

Partnermodel

Jan vroeg zich af of de huidige generatie anders aankijkt tegen de uren die je moet maken in de accountantspraktijk. Hoewel recente publicaties anders aangeven, is het partnermodel in zijn optiek nog altijd een goed model uit economisch perspectief. "Het geeft partners een sterke prikkel om op elkaar te letten en voorkomt dat een enkele partner mogelijk te roekeloos wordt. Het model is nog steeds van deze tijd. Maar hoe je partner wordt, is dat nog wel van deze tijd?"

Sophie helpt young profs ook bij salarisonderhandelingen. In de praktijk is er vrijwel altijd onderhandelingsruimte, meent zij. Organisaties moeten transparanter zijn over salarissen, bijvoorbeeld in vacatures. "Wat helpt, is als je geen loonkloof hebt tussen man of vrouw, of tussen mensen met verschillende achtergronden. Het gaat om eerlijkheid in belonen." Op jaarbasis verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds liefst 38 procent minder dan mannen. Na correctie voor parttime werken is dat nog altijd veertien procent lager. Ook bij mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk doen is het verschil in het bedrijfsleven nog steeds zo’n acht procent. "Een heel maandsalaris dat je jaarlijks misloopt."

Op een accountantskantoor moet bij hetzelfde werk ook het salaris vergelijkbaar zijn, aldus Rob. Mannen pakken makkelijker kansen, lijkt het, maar er lopen nu veel initiatieven om daar iets aan te doen. "Maak zaken bespreekbaar met je manager, dan kun je heel veel oplossen."

Jan gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen liever niet in concurrentie zijn met anderen om het salaris. Mannen zijn veel vaker overmoedig. "Vrouwen vragen even vaak om salarisverhoging, maar hebben minder kans om het te krijgen", meende Sophie. "Mannen worden sneller beoordeeld op hun potentiële ontwikkeling, vrouwen vaker op hun eerdere prestaties."

Editie 42: omgaan met politieke dilemma's

Aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over het accountantsberoep, gaat de BST-sessie van 29 maart in op het omgaan met politieke dilemma's.

Aleks Kayhan en nieuwe BST-host Mitchell de Caluwe spreken met Carla Slotema-Tesser (Directeur Gemeentelijke Accountantsdienst), Adrie Kerkvliet (Algemeen Directeur Auditdienst Rijk) en Avinash Nandram (MT-lid Auditdienst Rijk) over auditen in het publieke domein.Aanvang op Clubhouse is zoals altijd om 20.00 uur.

Meer over de Busy Season Talks is te vinden via LinkedIn of de BST-community van de NBA. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.