Nieuws

NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor terugbetalen coronaschulden

De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een langere aflosperiode dan vijf jaar draagt niet bij aan de levensvatbaarheid van bedrijven, maar kan in sommige gevallen nodig zijn.

Dat stelt de NBA, in een reactie aan het ministerie van Financiën op een openbare internetconsultatie over coronabelastingschulden. De NBA is bezorgd dat de Belastingdienst een "separaat traject" lijkt te gaan volgen voor het innen van specifiek belastingschulden.

"Veel van de betrokken ondernemers hebben niet alleen corona-belastingschulden, maar ook schulden bij andere overheidsinstanties en bij private bedrijven of personen (waaronder familie)." De NBA pleit daarom voor het creëren van één aanpak voor het terugbetalen van coronaschulden aan de overheid, waaronder naast belastingschulden bijvoorbeeld ook te veel ontvangen NOW, TVL en dergelijke.

"Het was goed geweest als ondernemingen eerder gestimuleerd dan wel gedwongen waren om na te denken over hun levensvatbaarheid op lange termijn", aldus de beroepsorganisatie. "Nu is er een categorie bedrijven die een schuldenlast heeft opgebouwd waarbij het maar de vraag is of die in staat zullen zijn om deze ooit terug te betalen."

Signalen

De signalen die de NBA van haar leden krijgt zijn "nu nog anekdotisch", maar accountants verwachten dat vanaf dit najaar bij een deel van hun ondernemers "de problemen zich snel op zullen stapelen".

De beroepsorganisatie wil leden vragen te inventariseren welke ondernemers mogelijk in de problemen gaan komen en leden oproepen tijdig met hun klanten in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Een simpele tool als een terugbetalingsscan, die via sites van diverse organisaties als de KvK, Belastingdienst, NBA en RB beschikbaar kan zijn, zou kunnen helpen.

De NBA hoopt dat de Belastingdienst samen met UWV en RVO goed zicht krijgt op het totaal van overheidsschulden dat moet worden terugbetaald. Snel schoon schip maken bij ondernemingen die op termijn niet in staat zullen zijn om hun schulden volledig terug te betalen, is effectiever dan ieder jaar opnieuw vaststellen welke ruimte er wel of niet is, aldus de NBA. "In die zin betwijfelen we of het verlengen van de aflosperiode naar meer dan vijf jaar bijdraagt aan de levensvatbaarheid noch aan een hogere belastingopbrengst. We kunnen ons wel voorstellen dat hiervan in individuele gevallen van wordt afgeweken."

Kamerdebat

De NBA pleit ook voor het instellen van een adequate saneringsregeling, inclusief een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, die ondernemers helpt om op een andere manier dienstbaar te zijn voor de maatschappij.

De NBA wil rondom de afwikkeling van belastingschulden ook graag het gesprek aangaan met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, over de vraag of hoe accountants daarbij een rol kunnen spelen. Op 12 mei debatteert de Tweede Kamer over het coronasteunpakket. Daarbij zullen de coronaschulden, inclusief belastingschulden, ook aan de orde komen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.