Nieuws

Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame financiering

Als financier en investeerder is de financiële sector onmisbaar voor een meer duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten financiële instellingen actieplannen presenteren voor hun bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Dat schrijft minister Kaag van Financiën in haar beleidsagenda voor duurzame financiering. Meer dan vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepelorganisaties ondertekenden in 2019 het Klimaatcommitment. Uiterlijk eind dit jaar moeten deze ondertekenaars actieplannen presenteren voor het terugbrengen van de CO2-impact van hun financieringen en beleggingen.

De actieplannen worden door de ministers van EZK en Financiën beoordeeld op transparantie, vergelijkbaarheid en ambitieniveau. Van financiële instellingen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze in hun acties uitgaan van het 1,5 gradenscenario, in lijn met het coalitieakkoord. Als de resultaten onvoldoende aansluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord, wordt nieuwe wet- en regelgeving niet uitgesloten.

Rapportagestandaarden

De keuzes van de financiële sector bepalen wat groeit en wat uitsterft. Dat is waar banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars het verschil kunnen maken. Zolang we niet op koers liggen om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken (tenminste 55 procent reductie van CO2-uitstoot in 2030) zullen we veel meer moeten laten zien, aldus minister Kaag. "Ik ben mij ervan bewust dat ik met deze beleidsagenda veel van de financiële sector vraag."

Door de EU is op verschillende terreinen wetgeving ontwikkeld gericht op meer transparantie en standaardisatie van rapportage. Nederland zet in op ambitieuze invulling van deze wetgeving, bijvoorbeeld via de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage, die greenwashing moet voorkomen. Ook steunt Nederland de ontwikkeling van wereldwijde rapportagestandaarden voor duurzaamheid door de International Sustainability Standards Board.

Risico's goed beheersen

Financiële instellingen zijn zich steeds beter bewust van duurzaamheidsrisico's waarmee zij zelf worden geconfronteerd. Zo kunnen door de vergroening van de maatschappij investeringen in fossiele brandstoffen aan waarde verliezen. De gevolgen van extreem weer zorgen ervoor dat verzekeraars voorbereid moeten zijn op een forse toename van schadelasten. Ook biodiversiteitverlies en natuurverlies leidt tot grote financiële risico's.

Samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit pleit minister Kaag voor opname van de financiële sector in het internationale Global Biodiversity Framework. Aanvullend onderzoek van toezichthouders is nodig om deze risico's beter in kaart te brengen.

Op Europees niveau zal minister Kaag het initiatief nemen om met andere Europese lidstaten best practices uit te wisselen op het gebied van duurzaamheidsrisico's, het maken van impact en het verbeteren van rapportages. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.