Nieuws

SRA: Mkb heeft in tweede coronajaar goed gepresteerd

Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op grote hoogte.

De onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn wel groot. Waar sommige ondernemers plussen behalen, zijn er ook bedrijven waar dit nog lang niet het geval is. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in het licht van de grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat. Dat blijkt uit het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

In 2021 heeft het mkb ten opzichte van 2020 een omzetstijging van ruim 10 procent laten zien en een winststijging van bijna 38 procent, aldus de SRA. Wel zijn er behoorlijke verschillen tussen en binnen sectoren. Zo zit de horeca nog lang niet op het niveau van het pre-coronajaar 2019. Maar in het algemeen geven de cijfers een positief beeld. Gemiddeld genomen hebben de steunmaatregelen van de overheid goed gewerkt.

De omzet is het sterkst gestegen in de industrie (+20,8 procent), gevolgd door specialistische zakelijke dienstverlening (+12 procent), de logistiek (+11,6 procent) en de horeca (+11,4 procent). De bouw (+4,8 procent) en de detailhandel (+5,3 procent) blijven achter bij het gemiddelde. De omzetstijging van de horeca in 2021 moet worden gezien in de context van een forse omzetdaling in 2020. Per saldo heeft bijna 73 procent van de mkb-bedrijven de omzet zien stabiliseren of stijgen.

Zorgen over financiering

Het mkb staat voor grote uitdagingen, stelt de SRA, zoals de sterk gestegen energieprijzen, schaarste aan grondstoffen, personeelstekorten en de koopkrachtdaling. Dat het mkb tegelijk steeds moeilijker aan financiering kan komen is "een zorgwekkende ontwikkeling", aldus SRA-bestuurslid Harry Marissen. "Bedrijven moeten zich wapenen voor de toekomst en blijven innoveren en investeren, ook in de energietransitie."

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, maakt zich zorgen over ondernemers die met forse coronaschulden overeind moeten blijven. "Het kabinet moet voor deze groep aandacht houden. We staan als ondernemers voor forse innovatie en dus investeringsuitdagingen. Digitalisering en robotisering zullen, gegeven de krappe arbeidsmarkt, een impuls krijgen. Investeringen om te voldoen aan de duurzaamheidseisen vragen sowieso veel van het mkb."

Vonhof vindt het "heel mooi nieuws" dat het eigen vermogen in het mkb gemiddeld op peil is gebleven in 2021. Dat de toegang tot financiering niet is verbeterd, is tegelijk een flinke tegenvaller. "Als we dit niet oplossen, gaan we onze ambities niet halen."

Regionale verschillen

Ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe presteerden in 2021 opnieuw beter dan de rest van het land. In deze regio zag ruim 55 procent van de mkb-bedrijven de omzet relatief sterk toenemen.

Uit de SRA-verdeling naar jaaromzet blijkt dat vooral microbedrijven (tot 1 miljoen euro) de omzet vorig jaar zagen stabiliseren of groeien (75 procent). Van de grote bedrijven (> 10 miljoen) wist bijna 69 procent de omzet gelijk te houden of te verhogen.

Het eigen vermogen is in het mkb in totaal met bijna 17 procent toegenomen. De groei van het eigen vermogen in 2021 zal voor een groot deel verband houden met de stevige winstgroei die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast heeft de coronasteun van de overheid voorzien in liquiditeit.

Het SRA-rapport bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb en is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase. De cijfers zijn afkomstig van jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren, die samen ruim de helft van het mkb bedienen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.