Nieuws

Lakeman vraagt Ondernemingskamer om jaarrekeningen van drie pensioenfondsen te vernietigen

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) vraagt aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om de jaarrekening 2021 van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te vernietigen.

Lakeman stelt dat vrijwel alle pensioenfondsen onder dwang van DNB in hun jaarrekeningen een te lage rekenrente hanteren, waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen.

SOBI heeft samen met andere belanghebbenden op 12 juli een eerste verzoekschrift aan de Ondernemingskamer gericht, om de jaarrekening van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) te vernietigen. Komende week volgen verzoekschriften om de jaarrekeningen van het Pensioenfonds van de Metalektro en het Pensioenfonds voor de Bouw te vernietigen.

Rekenrente

Lakeman stelt dat de rekenrente volgens Europese regelgeving vastgesteld moet worden. Op basis van de IORP II-richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision directive) moet bij het vaststellen van de rekenrente rekening gehouden worden met het te verwachten beleggingsrendement.

Volgens Lakeman brengt DNB veel pensioenfondsen in problemen door hen te verplichten deze Europese regel te overtreden en zo het resultaat en het eigen vermogen van het pensioenfonds met miljarden euro’s te verlagen. De rentetermijnstructuur die DNB aan pensioenfondsen oplegt kent in zijn optiek een onjuiste grondslag en is niet in lijn met de IORP II-richtlijn.

Tekort gedaan

Volgens de SOBI-voorzitter wekt DNB door onjuiste uitgangspunten verplicht te stellen de schijn dat volledig indexeren onverantwoord zou zijn. Daardoor worden premiebetalers en pensioengerechtigden tekort gedaan.

De in het boekjaar 2021 door het Pensioenfonds Metaal en Techniek toegepaste rekenrente bedroeg 0,59 procent, terwijl het gemiddelde beleggingsrendement van PMT over de laatste tien jaar 8,2 procent was, aldus Lakeman. "PMT bulkt net als andere pensioenfondsen van het geld en is in staat om alle pensioenuitkeringen volledig te indexeren en de te betalen premies te verlagen."

Het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam is door Lakeman mede namens een aantal pensioenontvangers en premiebetalers ingediend.

Bron: SOBI

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.