Nieuws

NBA reageert op ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

De NBA heeft gereageerd op de consultatie ontwerp-beleidsprogramma Klimaat, het plan van de Rijksoverheid voor het klimaatbeleid in de komende tien jaar.

De Rijksoverheid heeft haar plannen rondom klimaat opgesteld en deze via het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat verduidelijkt. De NBA heeft in haar consultatiereactie op het ontwerp-beleidsprogramma benadrukt welke rol verantwoording kan spelen bij het monitoren van de voortgang van het beleid en de bereikte prestaties.

Daarnaast benoemt de NBA de wijze waarop assurance de betrouwbaarheid kan versterken van gerapporteerde prestaties. Hierbij wijst de NBA nadrukkelijk naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de informatie die alle grote ondernemingen vanaf boekjaar 2025 moeten rapporteren over hun uitstoot van broeikasgassen, als gevolg van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die ontwerp-richtlijn wordt naar verwachting in september 2022 goedgekeurd door het Europees Parlement.

Ook veel accountants kunnen, vanuit diverse rollen, bijdragen aan de duurzaamheidstransitie, aldus de NBA.
Klimaatrisico's en kansen hebben ook een financiële dimensie en zijn daardoor tevens van belang voor de continuïteit van een organisatie. Zo stelde de beroepsorganisatie eerder een publieke management letter op, met de titel Klimaat is financieel.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.