Nieuws

Eumedion pleit voor hybride AvA in 2023

Eumedion, de organisatie voor institutionele beleggers, pleit voor het kunnen organiseren van 'hybride' aandeelhoudersvergaderingen in 2023. Voor een volledig 'virtuele AvA' moet worden gewacht op nieuwe wetgeving.

Beursgenoteerde ondernemingen kunnen na 1 februari 2023 geen volledig virtuele aandeelhoudersvergadering meer houden. Daarvoor moet eerst het wetsvoorstel 'digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen' worden aangenomen, aldus Eumedion in een nieuwsbrief van eind december.

Ook moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van een onderneming zelf goedkeuring geven aan een statutenwijziging die het uitschrijven van een volledig 'virtuele AvA' mogelijk maakt.

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) kondigde begin december aan dat de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ niet opnieuw wordt verlengd. Die tijdelijke wet maakte het voor (onder meer) beursfondsen mogelijk om een volledig virtuele AvA te organiseren.

Nieuwe wet

De huidige situatie rondom corona rechtvaardigt het vervallen van de tijdelijke wet, maar de minister heeft wel oog voor de wens vanuit het bedrijfsleven om ook in de toekomst een geheel virtuele AvA te kunnen uitschrijven. Daarvoor heeft Weerwind op 7 december 2022 een voorontwerp van een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd.

Het wetsvoorstel stelt wel nadere voorwaarden aan het houden van een volledig virtuele AvA, benadrukt Eumedion. Een volledig virtuele vergadering moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering. Aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen, het woord kunnen voeren en digitaal "volwaardig kunnen participeren". Dat betekent ook online 'live' kunnen stemmen.

De AvA moet vooraf, via een statutenwijziging, instemmen met de mogelijkheid om volledig virtueel te vergaderen. Volgens minister Weerwind bepaalt de onderneming zelf de inhoud van de statutaire bepalingen. Belanghebbenden kunnen tot 6 februari reageren op het ontwerp-wetsvoorstel.

Hybride

In afwachting van de nieuwe wet bepleit Eumedion dat ondernemingen in het AvA-seizoen 2023 kiezen voor een hybride variant. "Dan kunnen aandeelhouders zelf kiezen of zij fysiek dan wel digitaal aan de AvA willen deelnemen", aldus Eumedion-directeur Rients Abma op LinkedIn.

Ondertussen hoopt de beleggersorganisatie dat het ministerie van Justitie en Veiligheid opschiet met de nieuwe wetgeving voor volledig virtuele AvA's "in ten minste omstandigheden als een pandemie, natuurramp, oorlog en terroristische dreiging (daarbuiten alleen na expliciete aandeelhoudersgoedkeuring)".

EY als nieuwe accountant

Eumedion meldt in de nieuwsbrief ook dat EY medio december is benoemd tot nieuwe externe accountant van de organisatie. EY neemt de controle van de Eumedion-jaarrekening vanaf boekjaar 2023 voor zijn rekening.

KPMG voert nog de controle over boekjaar 2022 uit en is dan tien jaar Eumedions accountant geweest, zo meldt de organisatie. De belangenorganisatie volgt qua roulatie van accountant de wettelijke regels voor beursgenoteerde ondernemingen.

Het Eumedion-bestuur vroeg in het najaar van 2022 aan zes accountantskantoren om een offerte voor de controle uit te brengen. Vier daarvan deden dat ook. EY won uiteindelijk de tender, net vóór het niet-oob-kantoor 4you accountancy, aldus Eumedion.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.