Nieuws

Aandacht van accountants voor klimaat en CO2 neemt toe

De aandacht van accountants voor het klimaat en CO2 neemt gestaag toe. Ook stellen zij het thema klimaat bij opdrachtgevers vaker aan de orde. Dat schrijven de Rijksuniversiteit Groningen en de NBA op basis van onderzoek in hun rapport 'Een veranderend klimaat: de accountant en CO2-reductie'.

Van de openbaar accountants geeft 21 procent aan dat zij het onderwerp klimaatbeleid bij nagenoeg al hun klanten agenderen. Dat was in 2020 nog maar twee procent. Nog steeds brengt 56 procent het onderwerp niet ter sprake (2020: 71 procent). 42 procent van de openbaar accountants beschouwt klimaatvraagstukken als belangrijk onderdeel van de dienstverlening van hun kantoren; dat was in 2020 nog maar vijftien procent.

Ook vindt 68 procent van de accountants dat organisaties in hun risicoanalyse nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan de financiƫle impact van klimaatverandering. Toch ziet maar drie procent van alle openbaar accountants hun klanten dit doen, aldus het onderzoek.

Betrokkenheid

Accountants kijken afhankelijk van hun rol verschillend aan tegen de beroepsmatige betrokkenheid bij klimaatvraagstukken. Niet-openbaar accountants vinden in meerderheid (66 procent) dat er een taak voor hen ligt, van de openbaar accountants is dat maar 41 procent. Door accountants bij kleinere kantoren en hun klanten wordt minder urgentie ervaren ten aanzien van klimaatverslaggeving, zo lijkt het. Wel verwacht 71 procent van alle accountants dat die betrokkenheid de komende jaren gaat toenemen. Ook maakt 60 procent van alle accountants zich persoonlijk zorgen over het klimaat.

Steeds meer accountants in business (42 procent) doen ook klimaatgerelateerd werk. In 2018 was dat negen procent. Van hen rapporteert 39 procent dat er concreet CO2-beleid is binnen de organisatie waar zij werken; 32 procent van die organisaties publiceert over de CO2-uitstoot.

Weinig rapportages

Openbaar accountants zien weinig CO2-beleid of -rapportages; 76 procent neemt dat bij vrijwel geen van hun klanten waar. Minder dan twintig procent van de klanten rapporteert over klimaatbeleid en -prestaties.

Bijna de helft van alle accountants vindt wel dat rapporteren over CO2-uitstoot een verplicht onderdeel van het bestuursverslag hoort te zijn. De invoering van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD zal organisaties volgens de meeste respondenten (66 procent) aanzetten tot (meer) concreet klimaatbeleid.

De onderzoekers bevelen accountants aan om hun kennis te ontwikkelen en als accountant het initiatief te nemen om klimaatvraagstukken te agenderen. Ook moeten ze organisaties aansporen om klimaat op te nemen in de risicoanalyse. Verder moeten ze nagaan of klimaatplannen van organisaties in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Reactie NBA

Eerder onderzochten RuG en NBA ook al de betrokkenheid van accountants bij het klimaatbeleid van Nederlandse bedrijven en organisaties. In 2018 richtte het ledenonderzoek zich op accountants in business, in 2020 op openbaar accountants en nu op alle accountants.

In een eerste reactie op de onderzoeksresultaten stelt de NBA dat het goed is dat de aandacht voor het onderwerp groeit, maar dat er nog steeds veel werk te doen is voor kan worden gezegd dat accountants een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Zeker als blijkt dat nog ongeveer de helft van de accountants in Nederland vindt dat zij geen rol te spelen hebben in klimaat- en CO2-onderwerpen. Hoopvol is dat met name jongere accountants hier duidelijk een taak voor zichzelf zien weggelegd, zo blijkt uit het ledenonderzoek.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.