Nieuws

EY: Nederlandse bedrijven kunnen veel impact hebben op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot

Bij het behalen van de wereldwijde klimaatdoelen is een belangrijke rol weggelegd voor in Nederland actieve bedrijven. Dat blijkt uit de vierde Klimaatbarometer 2023, het jaarlijkse onderzoek van EY naar de mate waarin bedrijven in Nederland rapporteren over hun inspanningen om bij te dragen aan gestelde klimaatdoelen.

Voor de barometer zijn de geïntegreerde jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 74 ondernemingen in Nederland geanalyseerd. De onderzochte bedrijven zijn daarbij onderverdeeld naar negen verschillende sectoren, binnen de categorieën financiële dienstverleners en fysieke en niet-fysieke goederen en diensten.

De 74 ondernemingen hebben een gezamenlijke ketenverantwoordelijk voor 2,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Van deze onderneming geeft 34 procent informatie over het gebruik van klimaatgerelateerde scenarioanalyses. Maar 85 procent kwantificeert de gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf nog niet. Daarmee schieten ze ernstig tekort ten opzichte van de aanbevelingen van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), aldus EY.

TCFD-raamwerk

Als vertrekpunt voor de analyse in de Klimaatbarometer is het raamwerk van de TCFD genomen, dat in 2015 is opgericht door Financial Stability Board (FSB) om een reeks aanbevelingen te doen voor effectief rapporteren van klimaatgerelateerde risico's.

Het raamwerk telt elf aanbevelingen die betrekking hebben op vier thema's: Governance, Strategie, Risicomanagement en Doelstellingen. Deze aanbevelingen zijn nu nog vrijwillig, maar worden onderdeel van de nieuwe duurzaamheidsrichtlijn CSRD.

Uitkomsten analyse

De onderzochte bedrijven in Nederland blijken in hun rapportages over klimaatrisico's gemiddeld voor 89 procent aandacht te besteden aan de TCFD-aanbevelingen. Dat is een verbetering met negen procent ten opzichte van vorig jaar. De kwaliteit van de gegeven informatie blijft echter steken op een gemiddelde van 44 procent; zes procent meer dan in de vorige meting was vastgesteld.

Van de onderzochte bedrijven geeft 58 procent aan ook klimaatgerelateerde kansen te zien. Die bedrijven lopen voorop in hun klimaatrapportages en scores op de TCFD-thema's.

Geen kleine speler

"Wij zijn geneigd om te denken dat we als land maar een kleine speler zijn. Maar als we naar onze gehele emissieboekhouding kijken, hebben we de potentie om veel meer gewicht in de schaal te leggen", stelt Anke Laan, lead partner climate change & sustainability services bij EY. "Bedrijven moeten immers rekening houden met de emissies van de gehele waardeketen, dus niet alleen met hun eigen uitstoot, maar ook met de uitstoot van hun leveranciers en klanten."

Volgens Laan is daarvoor cruciaal dat bedrijven gaan werken met science based net zero targets; daarmee kan de uitstoot in de hele waardeketen teruggebracht worden, omdat steeds meer ketenpartners reductiedoelen gaan vaststellen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.