Nieuws

ING: Klimaattransitie in retail schiet nog niet op

Uit een inventarisatie onder de veertig grootste Nederlandse winkelformules blijkt dat slechts een derde van de winkelketens concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Vooral beursgenoteerde retailbedrijven nemen het voortouw, ook gedreven door wet- en regelgeving.

Dat stelt sectoreconoom Katinka Jongkind van ING Research in een artikel over de klimaattransitie in de retailsector. Om de klimaatdoelen van Nederland - in 2030 minimaal 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen - te realiseren, ontkomt ook de retailsector er niet aan de CO2-uitstoot te verminderen.

Daarbij richten de retailers zich primair op energiebesparende maatregelen bij de eigen activiteiten. Het gros van de winkelbedrijven voert eerst vooral energiebesparende maatregelen door in de eigen panden (zogenoemde scope 1 en 2), zoals het hoofdkantoor, de winkels en distributiecentra. Daarbij gaat het vaak om investeringen in ledverlichting, warmtepompen, groene energie en zonnepanelen.

De meeste CO2-reductie moet echter in de keten (scope 3) worden behaald. Bijvoorbeeld door over te stappen op een duurzamer assortiment, meer herbruikbare of recyclebare verpakkingen, duurzamer transport en de consument te verleiden tot duurzamere keuzes. De CO2-uitstoot veroorzaakt door hun leveranciers hebben de meeste retailers echter nog niet in kaart gebracht, terwijl daar de meeste uitstoot zit.

Weinig winkelketens publiceren klimaatdoelen

Uit een inventarisatie van ING Research onder de veertig grootste Nederlandse winkelformules (met ten minste honderd vestigingen in Nederland) blijkt dat een meerderheid nog geen concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Mogelijk is een aantal van deze bedrijven wel al bezig met het formuleren van klimaatdoelen, maar zitten ze nog in de beginfase en willen ze dat, om uiteenlopende redenen, vooralsnog niet publiekelijk delen.

De retailbedrijven zelf hebben een relatief lage CO2-uitstoot. De scope 1- en 2-emissies van de veertig onderzochte winkelketens vertegenwoordigen gemiddeld zo’n twee tot tien procent van de totale emissies, afhankelijk van het segment waarin een retailer actief is. Circa 90 tot 98 procent van de CO2-uitstoot zit in de keten (scope 3), zowel bij producenten en andere leveranciers als bij de consument.

Van de veertig grootste winkelketens hebben er veertien klimaatdoelen gepubliceerd. Daarvan heeft de helft een net-zero doelstelling; zij streven ernaar de broeikasemissies in de hele keten (scope 1, 2 en 3) tussen 2030 en 2050 maximaal te reduceren (90 tot 95 procent).

Regelgeving belangrijke drijver

Uit de inventarisatie blijkt dat de winkelformules met concrete klimaatdoelen veelal onderdeel zijn van beursgenoteerde bedrijven. Dit zijn ook de eerste bedrijven die vanaf 2025 volgens de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD moeten rapporteren over de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens en klimaat.

Een jaar later zijn ook andere grote niet-beursgenoteerde winkelformules aan de beurt om te rapporteren. Veel van deze winkelketens heeft nog geen concrete klimaatdoelen gepubliceerd. De verwachting is dat zij dit, gedreven door wet- en regelgeving, binnen nu en twee jaar doen.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.