Nieuws

Kwart bedrijven nog niet voorbereid op duurzaamheidsrapportage

Ruim een kwart van de grote Nederlandse bedrijven die vanaf 2025 wettelijk verplicht zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en –prestaties, verzamelt nog geen data over de eigen klimaatimpact.

Dat stellen onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek en de UvA op de economenwebsite ESB. De nieuwe verplichting is het gevolg van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Een deel van deze bedrijven is wel al actief bezig; ongeveer de helft ervan monitort voortdurend zijn voortgang.

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving is in de Nederlandse Innovatie Monitor 2023, een jaarlijkse enquête onder leidinggevenden, gevraagd welke activiteiten bedrijven nu al ondernemen op het gebied van (klimaat)impactmetingen en -rapportage. De uitkomsten zijn daarbij gekoppeld aan administratieve bedrijfsgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de enquête blijkt dat 27 procent van de bedrijven nog geen data verzamelt of rapporteert over hun klimaatimpact. Bedrijven die niet onder de verplichtingen van 2025 gaan vallen, zijn aanzienlijk minder ver in de uitwerking van hun milieurapportage. Minder dan een derde ervan rapporteert over de impact of monitort continu de geboekte vooruitgang.

Veel te winnen

Bedrijven die binnenkort een rapportageplicht hebben, lijken dus meer te anticiperen op de veranderende regelgeving, stellen de onderzoekers. Tegelijkertijd geldt deze verplichting in eerste instantie alleen voor grote bedrijven, die mogelijk sowieso al actiever zijn op het gebied van impactmeting en -rapportage.

Er is mogelijk veel te winnen door de verslagleggingsverplichting ook aan kleinere bedrijven op te leggen, menen de auteurs, al moet daarbij rekening gehouden worden met de administratieve lasten die dat met zich meebrengt.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.