Nieuws

'Politieke partijen hebben te weinig oog voor verdienvermogen van Nederland'

De politieke partijen hebben bij hun financieel-economische keuzes te weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat blijkt volgens ondernemersorganisaties uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Zonder aanvullend beleid blijft de economische groei in de verschillende verkiezingsprogramma's gemiddeld op één procent steken. Ook kiezen de meeste partijen ervoor de lasten voor bedrijven verder te verhogen.

Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland, in reactie op de doorrekening van de verschillende verkiezingsprogramma's door het CPB. Tien politieke partijen hebben ervoor gekozen om hun programma's te laten doorrekenen.

Lastenverzwaringen

De werkgeversorganisaties noemen het positief dat partijen ervoor kiezen om de staatsschuld niet verder te laten oplopen en dat de overheid zijn boekhouding op orde heeft. Wel kiezen partijen ervoor om de overheidsfinanciën vooral te verbeteren door de lasten te verhogen. Weinigen kiezen voor bezuinigingen.

De overheidsuitgaven stijgen - mede door vergrijzing - al 'vanzelf' de komende jaren met veertig miljard, waarschuwen de ondernemers. De collectieve lasten stijgen met zeven miljard. Om deze kosten te dekken kiezen de meeste partijen ervoor om de lasten voor burgers én bedrijven verder te verhogen. Volgens het CPB nemen veel partijen maatregelen die werken financieel minder aantrekkelijk maken. 

Belang kenniseconomie

Opvallend zijn verder de bezuinigingen op de kenniseconomie die partijen doorvoeren, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo doen diverse partijen voorstellen zoals het snijden in of zelfs schrappen van het nationaal Groeifonds en/of de innovatiebox. "Dit is zorgelijk, omdat juist voor een hoogwaardige economie investeringen in kennis en innovatie cruciaal zijn", aldus de ondernemingsorganisaties. Ook hebben veel andere landen maatregelen als de innovatiebox of de 30%-regeling gekopieerd van ons land, juist omdat het goede instrumenten zijn.

"Kennis is de grondstof voor onze toekomstige economie en door daarop te bezuinigen, ondertussen de lasten verder te verhogen én werken minder te aantrekkelijk te maken, komen onze verdiensten op termijn in de knoei", aldus de werkgevers. "Terwijl we het eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen om bijvoorbeeld onze agenten, zorgpersoneel en leraren te kunnen betalen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.