Nieuws

Aandeel duurzame energie in vier jaar tijd zes procent gestegen

De afgelopen vier jaar is het aandeel van duurzame bronnen in het totale Nederlandse energieverbruik gestegen met zes procentpunt. In 2019 was negen procent afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zon en wind, in 2022 was dit percentage vijftien procent.

Het grootste deel hiervan was afkomstig uit biomassa, gevolgd door wind- en zonne-energie. Warmtepompen leverden ruim één procent van de groene energie, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minder uitstoot

Nederland wil in 2030 27 procent van zijn energie uit duurzame bronnen halen en de CO2-uitstoot hebben teruggebracht tot 55 procent ten opzichte van 1990. In 2022 was de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 31 procent ten opzichte van 1990, onder meer door het sluiten van kolencentrales. Sinds 2019 daalde de uitstoot met vijftien procent.

De uitstoot daalde het meest bij de klimaatsector Elektriciteit (26 procent), vooral door het sluiten van kolencentrales. In 2022 speelden ook hoge energieprijzen en het dalende aardgasgebruik een rol bij de daling van de broeikasgasuitstoot. Het effect hiervan is te zien in de klimaatsectoren Industrie, Landbouw en Gebouwde omgeving.

Green Deal

De Nederlandse doelstellingen hangen samen met de Europese Green Deal, waarin is afgesproken dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. In juli meldde de Europese Rekenkamer dat niet duidelijk was of Nederland op de goede weg is.

De Rekenkamer meldde ook dat de Europese Unie met de huidige maatregelen haar klimaatdoelstellingen voor 2030 niet gaat halen.

Bron: ANP/CBS  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.