Nieuws

Het Jaar Verslagen: ESG-aspecten en de impact van Oekraïne op verslaggeving

De 28ste editie van de uitgavenreeks Het Jaar Verslagen staat onder meer stil bij ESG-aspecten in jaarverslagen en bij de impact van de oorlog in Oekraïne op de jaarrekening van grote Europese beursfondsen.

Tijdens een webinar op 14 december presenteerde de redactie van de jaarlijkse uitgave van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) de resultaten van het jongste onderzoek naar de praktijk van de nationale en internationale jaarverslaggeving.

Het eerste exemplaar van Het Jaar 2022 Verslagen werd uitgereikt aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, Gerard van Santen. Die sprak van een "zeer interessante tijd" als het gaat om verslaggeving anno nu, bijvoorbeeld door invoering van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD.

De snelle invoering van verplichte duurzaamheidsrapportages betekent dat nog niet alles honderd procent op orde zal zijn in het eerste verslagjaar. Dat maakt het HJV-onderzoek de komende jaren extra relevant, aldus Van Santen.

ESG en Oekraïne

In de 28ste HJV-editie gaat het onder meer over de rapportering door ondernemingen over de ESG-aspecten social en governance in het bestuursverslag, de jaarrekening en overige rapporten met niet-financiële informatie. Bij governance is met name gekeken naar fraude en anti-corruptie.

Auteurs Orij, Breijer en Erkens doen verslag van een onderzoek naar de rapportage over sociale aspecten door 75 Nederlandse beursfondsen (AEX, AMX en AScX). Hijink, Van der Linden en Soentpiet stellen dat de rapportage over het tegengaan van corruptie en omkoping op basis van de GRI-standaard nog maar beperkt plaatsvindt.

Door auteurs Van der Tas, Boeijink en Meirkulov is onderzoek gedaan naar de impact van de oorlog in Oekraïne op de jaarrekeningen van honderd grote Europese beursfondsen. Daarbij is gekeken hoeveel ondernemingen over belangrijke verliezen hebben gerapporteerd, waaruit die verliezen bestaan en of die informatie voldoende toegelicht en toegankelijk is.

Nieuwe uitdagingen

In totaal telt de 28ste editie van Het Jaar Verslagen negen artikelen over onderzoeken naar verslaggeving. Die gaan onder meer in op informatieverschaffing over het klimaat door Nederlandse beursfondsen, de informatie over cybersecurityrisico's en de beheersing daarvan in bestuursverslagen, de belangrijkste wijzigingen in de jaarverantwoording van ziekenhuizen en de impact van sterk gestegen inflatie en rentes op de bestuursverslagen en jaarrekeningen van ondernemingen.

"Stuk voor stuk onderwerpen die organisaties voor nieuwe uitdagingen stellen", aldus hoogleraar verslaggeving Arjan Brouwer, dagvoorzitter van het webinar en nauw betrokken bij de uitgave. 

Terugkijken van het webinar kan via nba.nl. Via de website van het MAB zijn de diverse artikelen uit Het Jaar 2022 Verslagen online beschikbaar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.