Nieuws

CEA presenteert zienswijze op toekomst accountantsopleiding

Als vervolg op het rapport ‘Stip aan de horizon’ en een evaluatie van de eindtermen voor de accountantsopleiding, heeft de CEA haar eigen zienswijze op de herijking van de opleiding gepubliceerd.

Volgens de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) is er volop debat over en een "breed gevoelde urgentie" tot herijking van de accountantsopleiding. Dat blijkt uit recente rapporten, opinies en visies en berichten in de media. De eigen zienswijze van de CEA moet dienen als "kompas" voor de wijze waarop de commissie hieraan wil bijdragen en waar de CEA voor staat.

De CEA ziet de eigen rol in de herijking van de accountantsopleiding als "initiërend daar waar wij verantwoordelijk zijn" en "faciliterend, stimulerend en richtinggevend op die gebieden waar (ook) anderen aan zet zijn". Samen met alle betrokkenen wil de CEA de ingezette onderwijsvernieuwing doorzetten.

Eindtermen

De commissie is gestart met de voorbereidingen voor de herziening van de eindtermen. In aanloop naar een nieuw beroepsprofiel van de NBA ontwikkelt de CEA een raamwerk voor de nieuwe eindtermen en stemt dat met belanghebbenden af. De adviezen over de eindtermen uit het rapport 'Stip aan de Horizon' en de evaluatie van de eindtermen worden daarin meegenomen. "Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe eindtermen zijn: studeerbaar, brede instroom, integratie van theorie en praktijk en een conceptuele insteek", aldus de CEA.

Ook ondersteunt CEA de oproep uit het rapport 'Stip aan de Horizon' om de synergie tussen het theorie- en praktijkdeel van de opleiding en de aansluiting met interne trainingen en de HR-cyclus van werkgevers te verbeteren. "Zo ontstaat daadwerkelijk een geïntegreerde beroepsopleiding", meent de commissie, die ook de oproep voor het creëren van een actieve leercultuur "van harte" deelt. Studenten en young profs mogen bij het herijken van de accountantsopleiding niet ontbreken.

Experimenten

Verder wil de CEA de innovatie van onderwijs en toetsing en het faciliteren van een brede en diverse instroom als toezichthouder faciliteren en stimuleren, door pilots en natuurlijke experimenten "op het gebied van het stimuleren van andersoortige instroom, verdere integratie van het theorie- en praktijkdeel van de opleiding, het kantelen van het curriculum naar meer thematisch onderwijs, meer formatieve toetsing en het stroomlijnen van de opleiding en de HR-cyclus van accountantsorganisaties".

De CEA roept betrokkenen op om daarvoor concrete voorstellen te doen en zal die voorstellen "ruimhartig faciliteren". Volgens de commissie is de gewenste herijking van de opleiding een zaak van "vertrouwen en doorzettingsvermogen", waar de commissie als toezichthouder aan wil bijdragen. Voorstellen, suggesties en reacties kunnen worden ingestuurd via info@cea.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.