Nieuws

Klimaatplannen financiële sector kunnen concreter

De actiebereidheid van de financiële sector rondom klimaatdoelstellingen is groot. Maar een versnelling van de transitie is nodig, de verschillen tussen actieplannen zijn soms groot en acties moeten vaak concreter.

Dat stellen minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie, die gaan bezien hoe eventuele wetgeving kan worden ingezet om het klimaatcommitment van de financiële sector te ondersteunen.

Met de ondertekening van het klimaatcommitment in juli 2019 hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders aangegeven mee te doen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. De partijen spraken af dat zij uiterlijk in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 zouden bekendmaken.

Negentig procent van de ondertekenaars heeft een actieplan met een reductiedoelstelling voor 2030 en liefst 96 procent wil de eigen portefeuille in lijn brengen met het 1,5-gradenscenario en uiteindelijk in 2050 een netto-nul portefeuille bereiken.

Pluim

De twee D66-ministers prijzen de betrokkenheid en actiebereidheid van de sector om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. "De financiële sector heeft grote ambities laten zien en dat verdient een pluim”, aldus minister Kaag. “Om de bijdrage van de sector te vergroten wil ik samen met de sector verkennen hoe eventuele wetgeving bij kan dragen aan het versterken van hun bijdrage aan de duurzame transitie."

Volgens minister Jetten is klimaatverandering "dé uitdaging voor onze generatie" en vraagt die om een bijdrage van alle sectoren van de economie. "De financiële sector speelt een cruciale rol in deze transitie en die willen wij dan ook tijdig optimaal ondersteunen."

De twee ministers denken aan wettelijke instrumenten als een inspanningsverplichting om financieringen en beleggingen in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook noemen zij een verplichting om een klimaatplan op te stellen, met duidelijke regels over de inhoud en een verplichting ook uitvoering te geven aan het plan en een uitbreiding van de wettelijke eisen om betrokkenheidsbeleid te voeren.

Denkrichtingen

Kaag en Jetten spreken van "denkrichtingen" en benadrukken dat verdere inbreng vanuit de sector, de wetenschap, de toezichthouders en maatschappelijke organisaties wenselijk is. Centraal staat de vraag welke wetgeving het meest effectief is om de financiële sector versneld te helpen met het in lijn brengen van portefeuilles met de doelen van Parijs.

De ministers willen hierover met de financiële sector het gesprek aangaan. Op 22 maart spreekt de Tweede Kamer over duurzame financiering.

Voortgang klimaatcommitment financiële sector

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.