Nieuws

Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij maatschappelijke transities

In de beleidsagenda voor de financiële sector geeft minister Kaag van Financiën richting aan haar beleid voor de komende jaren. Verduurzaming van financiële markten is daarbij een belangrijke prioriteit.

De financiële sector staat voor grote transities. De sector moet uitdagingen aangaan met betrekking tot duurzaamheid, inclusiviteit en digitalisering, zo stelt de minister in haar beleidsagenda voor de financiële sector. Daarvoor moeten financiële instellingen in de eerste plaats gezond en weerbaar zijn.

Burgers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een dienstbare, toegankelijke en betrouwbare financiële sector. Daarvoor moeten dan wel de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd.

Verduurzaming

Nederland neemt een voortrekkersrol bij de verduurzaming van de financiële markten. Met het nationale klimaatcommitment in 2019 heeft de sector laten zien verantwoordelijkheid te willen nemen. Sindsdien zijn goede stappen gezet, aldus de minister, maar een versnelling van de klimaattransitie is nodig. Daarom wordt verkend hoe eventuele wetgeving het initiatief van de sector kan ondersteunen.

"Verduurzaming van de financiële sector is voor mij als minister een van mijn belangrijkste prioriteiten, omdat ik geloof dat dit als vliegwiel kan dienen voor de groene transitie die zo hard nodig is", stelt minister Kaag. "Banken kunnen een groene toekomst financieren en bedrijven helpen de duurzame transitie te maken."

In haar beleidsagenda schrijft Kaag dat van financiële instellingen wordt gevraagd hun balansen in lijn te brengen met het 1,5 gradenscenario en de ambities van het kabinet. Zij moeten bedrijven stimuleren om te kiezen voor groene beleggingen en beleggingen die de energietransitie mogelijk maken.

Greenwashing moet worden tegengegaan, door meer inzicht te geven in wat daadwerkelijk groene projecten zijn en wat niet. Verzekeraars moeten beter voorbereid zijn op schades die voortkomen uit klimaatverandering, zoals overstromingen of langdurige droogte.

Gezond en weerbaar

Aanscherping van de regels na de financiële crisis in 2008 heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse en Europese financiële sector veiliger is geworden. De recente turbulentie op de financiële markten laat opnieuw zien hoe belangrijk dit is, stelt de minister.

Ook de coronapandemie heeft laten zien dat een weerbare financiële sector kan helpen om de economische gevolgen van een crisis het hoofd te bieden. Kaag schrijft in haar beleidsagenda dat ingezet moet worden op het versterken van de Europese kapitaalmarktunie en we alert moeten zijn op nieuwe risico's, zoals cyberaanvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De financiële sector digitaliseert in hoog tempo; betalingsverkeer vindt vooral online plaats, crypto's hebben hun intrede gedaan en nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie worden vaker ingezet. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen, benadrukt de minister. Daar is werk te doen: Uit recent onderzoek van DNB bleek dat één op de zes mensen moeite heeft met het zelfstandig uitvoeren van bank- en betaaldiensten. Het betalingsverkeer moet voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn en ook contant geld moet beschikbaar blijven. Tegen de schaduwkant van digitalisering, zoals cybercriminaliteit, wil de minister "normerend" optreden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.