Nieuws

Belastingvoordeel duurzame investeringen bijna verdubbeld in 2022

Bedrijven hebben in 2022 meer geïnvesteerd in innovatieve milieuvriendelijke technieken die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Dat blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil, dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert.

Via onder andere de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het investeren in vernieuwende milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk.

In totaal hebben in 2022 meer dan 11.000 ondernemers aanvragen ingediend. Er is in totaal over een investeringsbedrag van bijna vier miljard euro MIA\Vamil aangevraagd. Dit is een stijging van zo’n 15 procent ten opzichte van een jaar eerder (2021: € 3,5 miljard).

Het totaalbedrag aan belastingvoordeel dat ondernemers naar verwachting via de MIA\Vamil ontvangen, komt in 2022 uit op € 229 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Dit netto fiscale voordeel was in 2022 € 119 miljoen. Hierbij wordt het per 2022 verhoogde budget (€ 169 miljoen MIA) volledig benut en wordt daarnaast geput uit de opgebouwde meerjarige budgetreserve van de MIA. Daarbij is het MIA budget per 2023 verder verhoogd.

Groei innovatieve duurzame investeringen

Mogelijke verklaringen voor de groei zijn gestegen grondstofprijzen en de toegenomen belangstelling voor verduurzaming als gevolg van de hoge gasprijzen. Ook zijn de MIA-aftrekpercentages per 2022 verhoogd, waardoor er per investering meer fiscaal voordeel naar ondernemers gaat.

De investeringsbedragen per melding zijn in 2022 fors hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt onder meer doordat de grens van € 25 miljoen naar € 50 miljoen per bedrijfsmiddel en per belastingplichtige in 2022 is verhoogd voor bepaalde technieken op de Milieulijst. 

Gebouwde omgeving

De belangstelling om te investeren in circulaire en duurzame gebouwen en woningen blijft groot. In de categorie gebouwde omgeving is opnieuw het grootste bedrag geïnvesteerd: € 1.671 miljoen. Deze investeringen in duurzaam gerenoveerde gebouwen, duurzame nieuwe gebouwen en circulaire woningen zijn in 2022 significant gestegen (+ 43 procent).

De stijging van het totale investeringsbedrag kan mede worden verklaard door de inhaalvraag in de bouw na de coronaperiode. Daarnaast spelen de gestegen bouwkosten als gevolg van hogere grondstofprijzen een rol.

Circulaire economie

Ook in circulaire economie is meer geïnvesteerd (€ 1.142 miljoen). Bijna een derde (€ 71 miljoen euro) van het totaal berekend netto fiscaal voordeel gaat naar investeringen die bijdragen aan de circulaire economie (2021: € 45 miljoen euro), een stijging van bijna zestig procent.

Zo is ten opzichte van 2021 aanzienlijk meer geïnvesteerd in oplossingen voor de (chemische) verwerking van afvalstoffen, apparatuur voor recycling en productieapparatuur waarmee grondstoffen kunnen worden bespaard. Ook investeringen in circulaire woningbouw droegen bij aan de groeicijfers in deze categorie.

Duurzame mobiliteit

Meer dan de helft van het totaal aantal aanvragen betreft investeringen in duurzame mobiliteit. Uitschieter is de elektrische bestelauto (2.693 meldingen met een gemeld investeringsbedrag van € 220 miljoen).

Het totaal gemelde investeringsbedrag voor duurzame mobiliteit is met € 954 miljoen lager dan in 2021. Dit komt hoofdzakelijk doordat elektrische personenauto’s inmiddels zodanig gangbaar zijn dat deze sinds 2022 niet meer onder de MIA\Vamil vallen.

Duurzame landbouw

Ook landbouw blijft met tweeduizend meldingen een belangrijke pijler in de totale milieu-investeringen. Voorbeelden zijn Groen Label Kassen en productiesystemen voor algen, kroos of (zee)wieren. In 2022 werd een totaal investeringsbedrag van € 517 miljoen gemeld, een groei van 25 procent ten opzichte van 2021.

De cijfers van de overige categorieën (Lucht en Klimaat; Grondstoffen en Watergebruik; Ruimtegebruik) staan op rvo.nl

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.