Nieuws

Grote bedrijven betalen nog steeds veel te laat

Grote bedrijven hadden in 2022 gemiddeld 44 dagen nodig om de rekeningen van kleinere bedrijven te betalen. Dat is ruim tien dagen meer dan wettelijk toegestaan.

Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken aan de kamer. De minister zegt maatregelen te introduceren als de situatie niet verbetert. Naast grote bedrijven zijn ook gemeentes regelmatig veel te laat met betalingen, terwijl provincies en ministeries meestal wel op tijd zijn.  

Om te zorgen dat grote bedrijven mkb-ondernemers op tijd betalen, is op 1 juli 2022 de maximale betaaltermijn voor commerciƫle transacties van grootbedrijven naar mkb-ondernemingen verkort van zestig dagen naar dertig dagen. In 2022 schommelde de gemiddelde betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb tussen de veertig en 43 dagen.

In opdracht van minister Adriaansens is onderzocht of het instellen van publiek toezicht op de naleving van de betaaltermijn door het grootbedrijf op dit moment zinvol en wenselijk is. Uit dat onderzoek blijkt dat dit nu niet het geval is. De effecten van de 'Wet verkorten wettelijke betaaltermijn tot dertig dagen' zijn namelijk nog niet bekend, omdat er een overgangsregeling van een jaar gold voor overeenkomsten die voor de wetswijziging waren gesloten. Sinds 1 juli 2023 zijn alle overeenkomsten tussen het grootbedrijf en het mkb pas gebonden aan een maximale betaaltermijn van dertig dagen.

Daarom heeft Adriaansens besloten om bij de evaluatie van de wet begin 2024 de mogelijkheid en wenselijkheid van overheidstoezicht nader in kaart te brengen. Hierbij betrekt zij ook informatie over de oorzaken en effecten van slecht betaalgedrag en mogelijke oplossingen uit andere landen van de Europese Unie.

Rapportageverplichting

"Toezicht op de naleving door de overheid kan bedrijven namelijk stimuleren hun rekeningen tijdig te betalen, zo blijkt in Frankrijk en Polen. Maar publiek nalevingstoezicht kent ook nadelen. Het zet de relatie tussen de leverancier (mkb) en de afnemer (grootbedrijf) onder druk omdat de leverancier de trage betaling door zijn afnemer eerst moet melden. Ook vergt publiek toezicht veel overheidscapaciteit", aldus het ministerie.

Daarom wil de minister ook andere mogelijkheden onderzoeken om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb terug te dringen, zoals e-facturatie om betalingen in het bedrijfsleven te versnellen. Bovendien wil zij verkennen of de rapportageverplichting voor het grootbedrijf, die waarschijnlijk wordt opgenomen in Europese wetgeving, tot snellere betalingen aan mkb-leveranciers leidt.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.