Nieuws

Jaaroverzicht FIU: Bijna twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is in 2022 verder gegroeid. In totaal werden bij de FIU bijna twee miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, door 1.953 verschillende meldingsplichtige instellingen. Het aantal meldingen door accountants liep terug.

Het jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is recent door de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer. In totaal ontving FIU-Nederland 1.896.176 meldingen van ongebruikelijke transacties. In 2021 waren dat er duidelijk minder, zo’n 1,2 miljoen.

Veruit het grootste aantal meldingen komt nog altijd via banken en betaaldienstverleners. Het aantal meldingen door banken verdubbelde van 262.991 het jaar ervoor naar 553.327 in 2022. Nog meer meldingen kwamen vorig jaar binnen via payment service providers (PSP's): 751.742, ruim vierhonderdduizend meer dan het jaar ervoor.

FIU-Nederland verklaarde in 2022 in totaal 91.893 transacties verdacht, verdeeld over 16.213 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De totale waarde van deze transacties bedroeg bijna dertig miljard euro.

Accountants

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door accountants liep in 2022 terug, van 2.741 in 2021 naar 2.233 afgelopen jaar. Het aantal accountants dat transacties doorgaf aan FIU-Nederland groeide wel, van 346 naar 397 in 2022.

Door 77 fiscalisten werden vorig jaar 433 meldingen gedaan, ruim honderd meer dan het jaar ervoor. Advocaten bleven zoals gebruikelijk flink achter; in 2022 deden slechts 12 advocaten in totaal 15 meldingen.

Sancties omzeilen

De FIU richtte zich in het verslagjaar onder meer op het omzeilen van het sanctiepakket voor Rusland; een misdrijf volgens de Wet op de economisch delicten (WED) en daarmee een gronddelict voor witwassen. In totaal werden op dit onderwerp 137 dossiers verdacht verklaard, met daarin 2.721 verdachte transacties. De FIOD kon in één onderzoek beslag leggen op 137 miljoen euro.

Uit zulke voorbeelden blijkt de kracht van de Wwft-keten, aldus FIU-Nederland. "De Wwft-keten en de fiancial intelligence die daaruit voortkomt is van groot belang in het tegengaan van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering", zo stelt de organisatie.

FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld door meldingsplichtige instellingen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.