Nieuws

Landen sluiten klimaatakkoord voor de internationale zeevaart

Lidstaten zijn het eens geworden over een klimaatakkoord voor de internationale zeevaart. Tijdens een vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hebben de landen afgesproken dat de zeevaart "in of rond" 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Dat betekent dat de broeikasgassen die tegen die tijd nog worden uitgestoten, gecompenseerd moeten worden. Oftewel: dat de uitstoot netto-nul is.

In de afspraken wordt wel rekening gehouden met de "nationale omstandigheden" per land. Ook zijn er tussendoelen opgesteld. In 2030 willen landen dat de jaarlijkse uitstoot van de zeevaart met 20 procent is verminderd ten opzichte van 2008. In 2040 zou dat naar 70 procent vermindering moeten gaan.

Kritiek

Volgens de internationale milieuorganisatie Clean Shipping Coalition schiet het akkoord te kort. "Het ambitieniveau is veel lager dan wat nodig is om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden", zegt John Maggs. De coalitie had liever een reductie van 50 procent in 2030 gezien.

Meerdere klimaatwetenschappers spreken zich al langer kritisch uit over afspraken om klimaatneutraal te worden, waarbij gerekend wordt op bomen of technologie die overige CO2-uitstoot kunnen opvangen. Het werkt nog niet goed, vinden ze. Door ervan uit te gaan dat het in de toekomst wel zal werken, gaat volgens hem de urgentie verloren om nu de uitstoot drastisch te reduceren. Een grote gok, zeggen ze.

Flexibiliteit

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) spreekt van een "historisch klimaatakkoord" voor de zeevaart. "Een scherpere formulering van de deadline was wenselijk geweest", erkent Nick Lurkin van de KVNR, maar hij zegt het te begrijpen dat er meer flexibiliteit nodig was. "Het belangrijkste is dat zo snel mogelijk een doelstelling voor netto-nul uitstoot van broeikasgassen wordt overeengekomen. Dat is nu gelukt."

De scheepvaart is verantwoordelijk voor bijna 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Het akkoord gaat vanaf 2027 in. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over specifieke maatregelen, zoals een brandstofheffing.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.