Nieuws

'Meeste bestuurders hebben onvoldoende kennis over duurzaamheid'

Slechts een op de drie bestuurders en toezichthouders van bedrijven weet voldoende van duurzaamheid om het zittende management daarop te controleren of uit te dagen.

Dit blijkt uit 'The Role of the Board in the Sustainability Era', een onderzoek van Heidrick & Struggles en Insead onder 879 bestuurders en toezichthouders uit ruim 25 landen. De onderzoekers vinden de resultaten opvallend, omdat 79 procent van de bestuurders stelt dat zij bekend zijn met de strategische kansen én risico's die ESG-kwesties met zich meebrengen, en twee derde van hen duurzaamheidskwesties het liefst volledig willen integreren in hun bedrijfsstrategie. Mede hierdoor zetten de ondervraagde organisaties nu vaker in op het gericht selecteren op duurzaamheidstalent dan voorheen.

Een heldere wervings- en selectiestrategie helpt bij het aantrekken van het juiste talent, maar de helft van de ondervraagde organisaties neemt kennis van duurzaamheid niet of nauwelijks op.

Het aantal bestuurders dat ervaring heeft met duurzaamheid neemt wel toe. Bijna een kwart van alle in 2022 door AEX-bedrijven aangestelde commissarissen heeft aantoonbaar ervaring met duurzaamheid. In 2021 gold dit voor slechts tien procent van alle nieuwe benoemingen.  

Uitdagend

Imke Lampe, Partner in Charge van Heidrick & Struggles Nederland: "Schaars talent en onvoldoende kennis over welke competenties nodig zijn maakt een gerichte selectiestrategie uitdagend. Het is belangrijk om scherp te hebben wat de RvC nodig heeft om meer commissarissen met duurzaamheidskennis te benoemen."

Voor strategische reflectie, inclusief reflectie op duurzaamheid en de implementatie ervan binnen de organisatie, gebruikt 89 procent van de respondenten met name informatie verstrekt door het management. Ook schakelen zij geregeld externe experts (51 procent) in voor duurzaamheidsadvies. Echter, 62 procent van de commissarissen geeft aan dat zij niet genoeg tijd kunnen besteden aan die adviesrapporten.

Risico's

Tegelijkertijd blijkt uit verdiepend onderzoek onder 74 bedrijven die ESG-uitdagingen momenteel wél hoog op de agenda hebben staan, dat dit voornamelijk gebeurt vanwege impact op (middel)lange termijn of financiële risico's. Deze groep besteedt überhaupt meer aandacht aan strategische bedrijfsrisico's en -kansen: 59 procent tegenover een gemiddelde van 49 procent.

Lampe: "Tijdens onze rondetafelgesprekken in Nederland constateerde de aanwezige commissarissen dat zij soms minder goed zijn in decennia vooruitkijken, en het inschatten van de impact die ESG op termijn kan hebben. Daarom is het raadzaam dat zij ESG niet als een apart punt behandelen, maar integreren in de bedrijfsstrategie en in de besluitvorming binnen de organisatie. Dit is bovendien belangrijk om talent aan te trekken en vast te houden, stelt 41 procent van de respondenten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.