Nieuws

NBA-voorzitter: controle van duurzaamheidsinformatie vraagt gereguleerde markt

De Europese richtlijn CSRD biedt de mogelijkheid om ook anderen dan accountants zekerheid te laten verschaffen bij duurzaamheidsrapportages. Maar volgens NBA-voorzitter Kris Douma zitten daar heel wat haken en ogen aan. Accountants ook duurzaamheidsinformatie laten controleren is wel zo logisch.

Eind 2022 heeft het Europees Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen, die ondernemingen van een bepaalde omvang verplicht om over duurzaamheid (ESG) te rapporteren, inclusief een assuranceverklaring van een onafhankelijke partij. Bij de uitwerking van de CSRD hebben lidstaten de mogelijkheid om het verschaffen van limited assurance bij duurzaamheidsrapportages ook toe te staan aan andere dienstverleners dan alleen accountants.

Dat benadrukken ook de Kwartiermakers toekomst accountancysector in hun zesde voortgangsrapportage, die op 7 juli door minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer is gestuurd. Toelating van independent assurance services providers (IASP's) kan het voor ondernemingen makkelijker maken om een beoordelaar te vinden, ook gezien de schaarste onder accountants, zo stellen de kwartiermakers. "Bovendien zou dit deels de extra werkdruk voor accountantsorganisaties ondervangen die de invoering van de CSRD met zich brengt."

Beren op de weg

Minister Kaag is daarom van plan bij de consultatie van de Nederlandse wetgeving een extra vraag over de inzet van IASP's op te nemen, want daar heeft Nederland nog geen definitieve keus in gemaakt.

NBA-voorzitter Kris Douma is op de hoogte van de 'landenoptie' voor inzet van andere assurance providers dan alleen accountants. Maar hij ziet wel beren op de weg. "Als een lidstaat dat doet, moet je een apart stelsel opbouwen waar die IASP's allemaal aan moeten voldoen: kwaliteitscriteria, extern toezicht. Een gereguleerd speelveld, wat er voor accountants en hun organisaties al is. Dat komt niet vanuit Europa, het is geen onderdeel van de CSRD. Dat moet je dus als land zelf organiseren, inclusief het ontwerpen en uitwerken van wet- en regelgeving. Dat is een praktische belemmering. Daar komt nog bij dat we nu te maken hebben met een demissionair kabinet. Op die manier haalt Nederland de Europese implementatieplicht niet."

Capaciteit

Voor controleplichtige ondernemingen is inzet van een IASP ook niet logisch, meent Douma. "We gaan naar een wereld van integrated thinking, integrated reporting en dus ook integrated audit. Dat wil je als bedrijf onder één dak hebben, anders moet je voor alles aparte assurance providers inschakelen. De auditor die de financiële informatie controleert ook de ESG-informatie laten toetsen betekent een efficiënte audit, voor ondernemingen en hun stakeholders."

Dat de kwartiermakers zorgen hebben over het capaciteitsprobleem in de accountantssector snapt Douma wel, maar speelt in zijn optiek hier minder. "Kantoren spelen hier al langer op in en trekken al duurzaamheidsexperts aan voor hun audit teams. Ook zien we al samenwerkingsverbanden ontstaan. Als sector passen we ons aan op de stapsgewijze invoering van de CSRD, die vanaf volgend jaar van start gaat. We volgen dezelfde staffel, de sector kan dit aan."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.