Nieuws

Acht intentieverklaringen getekend met grote bedrijven, voor reductie van CO2

In het kader van de ‘maatwerkaanpak verduurzaming industrie’ zijn intentieverklaringen getekend door acht grote industriële bedrijven. Samen moeten die uiteindelijk resulteren in circa tien megaton aan CO2-reductie.

De maatwerkaanpak verduurzaming industrie richt zich op de twintig grootste industriële uitstoters in Nederland. Inmiddels zijn intentieverklaringen getekend met AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery.

Hierin zijn ambities vastgelegd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met tien megaton te verminderen. Dat komt overeen met ruim zestig procent van de totale reductie die nodig is van de grootste uitstoters, aldus minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een voortgangsbrief over de maatwerkafspraken aan de Tweede Kamer.

'Enorme prestatie'

Adriaansens verwacht met nog dit jaar te tekenen verklaringen van andere bedrijven te komen tot een reductie van 14,5 megaton in 2030; ruim negentig procent van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. "Dat is niet alleen belangrijk voor onze klimaatdoelen, het zorgt er ook voor onze vitale industrie in Nederland te behouden", aldus de minister, die spreekt van een "enorme prestatie". 

Om de 2030-doelstellingen te halen zijn investeringen door bedrijven en de overheid nodig, stelt het ministerie. Als alle maatwerkbedrijven meedoen, worden de doelstellingen behaald. De minister pleit ervoor om door te gaan met de gekozen aanpak, "ook nu het kabinet demissionair is. Zo blijven we in nieuwe technologieën investeren die bedrijven in staat stellen om op duurzame en schone wijze te produceren".

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters gevraagd plannen te maken om bij te dragen aan een gezondere en veiliger leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor stikstofreductie. Om tot maatwerkafspraken te komen, moeten die plannen daarna concreet en gedetailleerd worden uitgewerkt.

Om randvoorwaarden, zoals beschikbare infrastructuur, energieopslag en vergunningen te realiseren, is het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) opgericht. Deze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en netbeheerders is gericht op het versnellen van duurzame productie in Nederland en het verminderen van de impact op het milieu.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.