Nieuws

RVO: Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed in een dag op

Maandag 18 september ging de subsidieregeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) open. Binnen een dag was bijna het dubbele aangevraagd van het beschikbare bedrag.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er was dit jaar 190 miljoen euro beschikbaar, en na een dag stond het bedrag waarvoor aanvragers hadden ingetekend op 375 miljoen. De aanvragen worden door de RVO beoordeeld en onder alle aanvragers die op de eerste dag hebben ingediend wordt een loting verricht onder toezicht van een notaris.

De grote interesse laat volgens de RVO zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed graag willen verduurzamen. Het verduurzamen van (publieke) gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Het gaat concreet om het verduurzamen van scholen, culturele instellingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Hoge energietarieven en de noodzaak om energie te besparen maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening, en voor meer comfort in schoolgebouwen, kerken, moskeeën, theaters, ziekenhuizen en andere instellingen.

Tweede ronde

De DUMAVA is vorig jaar met succes voor het eerst opengesteld en was het eerste jaar na een dag overtekend (150 miljoen euro budget beschikbaar, 300 miljoen euro aangevraagd). Vanwege de grote belangstelling is toen besloten om de tweede tranche van de DUMAVA naar voren te halen. Nieuw is dit keer dat van het budget van 190 miljoen euro een bedrag van 66,5 miljoen is gereserveerd voor aanvragen onder de 500 duizend euro. Hierdoor komen meer eigenaren van zogenoemd 'klein maatschappelijk vastgoed' in aanmerking voor de subsidie. In die categorie is dit keer 166 miljoen euro aangevraagd (circa 2,5 keer overtekend). In de categorie boven de 500 duizend is 209 miljoen euro aangevraagd, terwijl er 123,5 miljoen in deze categorie beschikbaar was.

Vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt (bijvoorbeeld kunst- en muziekscholen) komen deze ronde voor het eerst in aanmerking. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend, is uitgesloten van nieuwe aanvragen.

Breder pakket

De DUMAVA-regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de zogenoemde gebouwde omgeving (woningen en gebouwen) te verduurzamen zoals vastgelegd in het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Naast DUMAVA kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen onder meer terecht bij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed voor het verkrijgen van maatwerkadvies. Daarnaast is er het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV) waarin organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten kennis uitwisselen.

Bron: RVO.nl

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.