Nieuws

Fiscaal surfen - Week 4

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Box 3

Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3
Naar aanleiding van de recent gehouden internetconsultatie zijn er technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. Zo wordt onder meer het forfait voor de 1e woning geschrapt.
(Bron: Rijksoverheid)

Forfaitaire rendementspercentages 2023, 2024 en 2025
Staatssecretaris Van Rij heeft de voorlopige en definitieve forfaitaire percentages voor de jaren 2023, 2024 en 2025 van de vermogenscategorieën in box 3 bekendgemaakt.
(Bron: Taxence)

Volgens A-G kan de rechter rentevergoeding toekennen bij box 3-teruggaaf
Advocaat-Generaal Pauwels concludeert dat de rechter op grond van artikel 13 EVRM een rentevergoeding kan toekennen bij teruggaaf van inkomstenbelasting die voortvloeit uit het box 3-rechtsherstel.
(Bron: Deloitte)

Dividendbelasting

Hoge Raad verduidelijkt voorwaarden voor verrekening van dividendbelasting
De Hoge Raad hanteert als uitgangspunt dat de houder van een aandeel als opbrengstgerechtigde kwalificeert, mits hij vrij over het dividend kan beschikken. Voor het recht op verrekening van dividendbelasting moet hij ook de uiteindelijk gerechtigde zijn. Die uitzondering wordt echter beperkt uitgelegd.
(Bron: Deloitte)

Btw

Extra controle op dubbele aangiften omzetbelasting
De Belastingdienst kan steeds vaker ontvangen aangiften omzetbelasting niet verwerken, omdat deze dubbel en met hetzelfde aangiftekenmerk zijn ingediend. Het kost extra tijd om deze aangiften handmatig te verwerken. Daarom voert de Belastingdienst vanaf 6 februari 2024 een extra controle uit.
(Bron: Taxence)

Wijzigingen vastgoedbesluit btw: wat is nieuw?
De vastgoedsector is continu in beweging en ook het vastgoedbesluit btw uit 2013 is eindelijk geactualiseerd. Naast aanvullingen en verduidelijkingen, gebaseerd op al bekende rechtspraak en gewijzigde regelgeving sinds 2013, bevat het besluit ook nieuwe onderdelen.
(Bron: Fiscaal Vanmorgen)

Belastingdienst

Programmeertaal Cobol houdt ICT fiscus gegijzeld
De Belastingdienst telt zo'n negenhonderd systemen waarvan 18 procent is geprogrammeerd in Cobol, een stokoude programmeertaal uit de jaren zeventig.
(Bron: TaxLive)

Internationaal belastingrecht

Toepassing OESO commentaar grensoverschrijdend werken
Twee besluiten geven het gewijzigd Nederlands beleid aan wat betreft het werkgeversbegrip en de belastingheffing van ontslaguitkeringen in belastingverdragen.
(Bron: PwC)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.