Nieuws

Rekenniveau van veel onderbouwleerlingen is niet voldoende

Veel leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen aan het eind van het tweede schooljaar nog niet goed genoeg rekenen om hun opleiding succesvol te vervolgen. Het is daardoor niet zeker of de leerlingen uiteindelijk het wettelijke reken- en wiskundeniveau wel halen.

Dat baart de Inspectie van het Onderwijs zorgen omdat dat de leerlingen beperkt in hun toekomstmogelijkheden.

Zo had aan het einde van schooljaar 2021/2022 bijna driekwart van de tweedeklassers van het vmbo nog niet rekenniveau 1F behaald, blijkt uit de peiling 'Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022'. F1 is het basisniveau waar 85 procent van de basisschoolleerlingen aan moet voldoen voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Eén op de vijf havo/vwo-leerlingen voldeden na twee schooljaren niet aan 2F, het niveau dat nodig is om succesvol een mbo-opleiding af te ronden.

De inspectie meldt dat leerlingen die het rekenen niet voldoende beheersen worden beperkt in hun verdere leven omdat cijfers overal voorkomen, van de energierekening tot de hoeveelheden in een recept.

Verschillende rekentermen

Dat het slecht gesteld is met de rekenniveaus komt volgens experts mogelijk doordat het rekenonderwijs op de basisschool niet genoeg aansluit op dat van de middelbare school. Zo zouden er onnodig verschillende rekentermen worden gebruikt en wordt niet genoeg aandacht besteed aan het onderhouden of alsnog ontwikkelen van de geleerde rekenstof uit het basisonderwijs.

De experts pleiten voor meer tijd voor en kwaliteit in het rekenonderwijs. Om meer uren te kunnen besteden aan rekenen en wiskunde zouden scholen dit terug kunnen laten komen bij andere vakken. Een betere kwaliteit van het rekenonderwijs kan volgens de expert worden bereikt door een verdere professionalisering van docenten op zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch vlak.

"Zorgelijk"

Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul vindt het "zorgelijk" dat het niet goed gaat met de rekenvaardigheid. "Het kan en moet echt veel beter. Want juist deze basisvaardigheden heb je dagelijks nodig. Als je boodschappen doet bijvoorbeeld of je bankzaken moet regelen", aldus de bewindsvrouw. Ze benadrukt wel dat de cijfers afkomstig zijn van net na de coronaperiode en dat sindsdien "keihard" is gewerkt om de basisvaardigheden blijvend te verbeteren.

Bron: ANP

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.