Nieuws

RVO keurt EU-steun voor producentenorganisaties groente en fruit goed

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt de operationele programma’s van elf producentenorganisaties voor de groente- en fruitsector goed. Daardoor ontvangen zij als ze de plannen uitvoeren ongeveer 156 miljoen euro Europese subsidie, voor het vergroenen en verbeteren van de Nederlandse groente- en fruitteelt.

Het subsidiebedrag komt uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F) voor 2024, onderdeel van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De producentenorganisaties en hun leden worden hiermee beloond voor inspanningen die bijdragen aan groenere en betere groente- en fruitproductie. Daarmee werken ze aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw, een beter klimaat, betere kwaliteit van het water en gezond en beschikbaar voedsel, aldus de RVO. 

De producenten leveren zelf ook een behoorlijke financiële bijdrage, van bijna 75 miljoen euro. Met de SIG&F-subsidie kunnen ze dit proces versnellen.

Maatregelen 

De inspanningen en maatregelen uit de operationele programma's zijn gericht op onder andere energiebesparing, duurzame energie(opwekking) en -opslag. Ook zetten de producentenorganisaties in op het telen van nieuwe producten en meer klimaatbestendige rassen. Dit vermindert de kwetsbaarheid voor extreme weersomstandigheden en klimaatverandering.

De financiële steun wordt ook gebruikt om innovatie en onderzoek te bevorderen, bijvoorbeeld voor verbeterde teeltmethoden, gewasvariëteiten en technologieën. Dit draagt bij aan de productiviteit en de kwaliteit van de groenten en het fruit.

Erkenning

Om voor de Europese SIG&F-subsidie in aanmerking te komen, hebben de deelnemende producentenorganisaties een erkenning van de overheid verworven. Erkende producentenorganisaties kunnen op basis van hun meerjarenplannen de SIG&F-subsidie jaarlijks via de RVO aanvragen. Dat moet dit jaar voor 2 april aanstaande worden gedaan. De RVO voert het beleid van de Europese Unie uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.