Nieuws

Afscheidsrede Ruud Vergoossen: Verleden, heden en toekomst van de accountantsopleiding

Op 29 februari hield Ruud Vergoossen zijn emeritaatsrede aan Business Universiteit Nyenrode, waar hij 17 jaar werkzaam was als hoogleraar Externe Verslaggeving. Hij pleitte voor een 'NIVRA 2.0'.

Luc Quadackers

Vergoossen blikte in zijn rede terug op 130 jaar Nederlandse accountantsopleiding, aan de hand van zes te onderscheiden perioden. Vervolgens beschreef hij zijn visie op de toekomst van de accountantsopleiding. Die visie zette hij eerder al deels uiteen in artikelen in het FD en op Accountant.nl, waarbij de nadruk ligt op integreren en differentiëren van de opleiding.

Afscheidsrede Ruud Vergoossen

Interuniversitaire instelling

De kern van Vergoossens betoog is dat er een interuniversitaire instelling moet komen die verantwoordelijk is voor een postacademische beroepsopleiding, waarbij theorie en praktijk volledig zijn geïntegreerd en waarbij er differentiatie bestaat in het opleidingsaanbod aan de hand van specialisaties. Daartoe zou het Limperg Instituut kunnen worden omgevormd. In de uitgebreide versie van zijn rede presenteert Vergoossen ook een concept voor een convenant tussen universiteiten.

Ook studenten met een afgeronde bacheloropleiding die niet volledig is gericht op accountancy moeten worden toegelaten, voor een bredere instroom. Innovatieve onderwijsvormen en toetsvormen moeten worden ontwikkeld, waarbij ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie van belang zijn.

NIVRA 2.0

Er moet volgens Vergoossen daarnaast worden gestreefd naar wetgeving die zich beperkt tot de wettelijke (en direct daaraan gekoppelde) taken van de accountant. Hierop moet het beroepsprofiel worden afgestemd en dat bepaalt vervolgens de gewenste kerncompetenties en de (eindtermen van de) accountantsopleiding.

"Ik vraag mij in gemoede af waarom accountants die geen op basis van de wet aan hen toebedeelde taken (mogen) uitvoeren, onderworpen zouden moeten zijn aan de accountantswetgeving en lid zouden moeten zijn van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NBA", aldus Vergoossen. "Maak van de NBA een privaatrechtelijke beroepsvereniging waar de ruim twintigduizend actieve RA's en AA's op vrijwillige basis lid van kunnen worden; creëer daarnaast een publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar uitsluitend accountants bij zijn aangesloten die wettelijke taken uitvoeren en geef die de volgende naam: Nederlands Instituut van Registeraccountants of - voor mijn part - Nederlands Instituut van Registerauditors; een nieuw en afgeslankt NIVRA, een NIVRA 2.0."

Een consequentie van Vergoossens betoog is dat het wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector, dat afgelopen december door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd, terug zou moeten naar de tekentafel. Vergoossen: "Gezien de huidige politieke constellatie is daar wellicht belangstelling voor."

Binnenkort volgt op Accountant.nl een uitgebreid interview, waarin Ruud Vergoossen terugblikt op zijn carrière. Zie ook het afscheidsinterview met Vergoossen in het FD van 1 maart 2024.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.