Nieuws

Fiscaal surfen - Week 9

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Box 3

Al dan niet verzoek tot ambtshalve vermindering nodig voor arrest Hoge Raad box 3?
De afgelopen tijd zijn diverse berichten verschenen die de indruk wekten dat het verstandig zou kunnen zijn om, al voordat de Hoge Raad naar verwachting in het voorjaar arrest wijst over de houdbaarheid van de Wet rechtsherstel box 3, een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen als het werkelijke inkomen lager ligt.
(Bron: NBA)

Arbeidsrelaties

Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd
De Belastingdienst heeft het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd. Daarin staat beschreven hoe de Belastingdienst in aanloop naar de opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 gaat handhaven op arbeidsrelaties van zzp'ers.
(Bron: Taxence)

Dividendstripping

Intensievere aanpak dividendstripping: instelbesluit CTC geactualiseerd
De Belastingdienst heeft onlangs besloten om de aanpak van dividendstripping te intensiveren. De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) organiseert de uitvoeringscoördinatie hiervan.
(Bron: Belastingdienst)

Btw

Geen verplichting tot Irimierente over ambtshalve teruggaaf btw
Het Hof van Justitie heeft geoordeeld over wanneer recht bestaat op vergoeding van Irimierente bij het verlenen van een btw-teruggaaf. Wat betekent dit voor u?
(Bron: BDO)

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen niet altijd meer nodig
Hebt u ons eerder een inkomensverklaring gestuurd, en bent u nog steeds een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hoeft u ons geen nieuwe inkomensverklaring te sturen.
(Bron: Belastingdienst)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.