Nieuws

Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen criminele ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen 'criminele ondermijning'. Dat gebeurt onder meer door oprichting van een eigen veiligheidsbureau en het versterken van de screening van eigen en extern personeel.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. In de brief wordt ook ingegaan op een aan de Kamer toegezegd onderzoeksrapport van KPMG, over het verbeteren van de weerbaarheid binnen de Belastingdienst.

Corruptie

Eind 2022 werd de Belastingdienst geconfronteerd met verschillende concrete signalen van (mogelijke) corruptie en ondermijning binnen de organisatie. Reden voor de dienst om te starten met een weerbaarheidsprogramma, dat de Belastingdienst en haar medewerkers weerbaarder moet maken tegen corruptie en ondermijnende criminaliteit.

Als onderdeel van het programma heeft de Belastingdienst aan KPMG opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar de corruptie-aanpak van de dienst. KPMG concludeert in haar rapport dat het bewustzijn van integriteitsrisico’s is gegroeid, maar dat het bewustzijn van corruptierisico's nog moet worden verbeterd. De Belastingdienst neemt deze conclusies "uiterst serieus" en werkt aan verbeteringen.

Bewustzijn bij medewerkers

Naast opleidingen waarin medewerkers wordt geleerd om corruptie te herkennen en hoe hiermee om te gaan, komt er meer aandacht voor de ontwikkelende werkwijze van criminele organisaties en de wijze waarop die medewerkers kunnen benaderen.

Ook richt de dienst het Bureau Veiligheid & Integriteit (BV&I) op, dat moet zorgen voor een eenduidige aanpak van ondermijning. Daarnaast richt het BV&I zich op de bescherming van personeel en informatie en op het versterken van het bewustzijn van corruptierisico's. Het bureau moet eind 2024 operationeel zijn.

Toegang tot gegevens

Criminele organisaties zijn vooral geïnteresseerd in praktische informatie zoals adressen, kentekens en namen. Hiervoor gaan ze gericht op zoek naar Belastingdienstmedewerkers. Om dit tegen te gaan worden op verschillende vlakken maatregelen genomen, zoals het beheer van autorisaties tot systemen, logging en screenen. Ook is op de meest risicovolle systemen software om te loggen en monitoren geïnstalleerd.

KPMG concludeert dat waar binnen de Belastingdienst sprake is van hoog verloop of veel gebruik van uitzendkrachten, de veiligheidsrisico's groter zijn. Daarom wordt de screening versterkt op plekken waar risico's rond ondermijning aanwezig zijn. De Belastingdienst gaat samen met uitzendbureaus onderzoeken wat hier voor nodig is.

Dienstverlening

Omdat de dienstverlening van de Belastingdienst te maken heeft met piekmomenten, worden deels uitzendkrachten gebruikt. Maatregelen zoals een strenger autorisatiebeheer moeten ervoor zorgen dat medewerkers minder toegang tot gegevens en systemen krijgen.

Zulke maatregelen komen ten goede van de veiligheid, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor het niveau van dienstverlening dat in politiek en maatschappij wordt verwacht van de Belastingdienst. Zo kan het bijvoorbeeld bij de BelastingTelefoon voor langere wachttijden zorgen, omdat burgers vaker moeten worden doorverbonden als diverse systemen geraadpleegd moeten worden.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.