Nieuws

FD: Kritische reacties op plan NBA voor uitbreiding bevoegdheden

Het voornemen van de NBA om haar regelgevende bevoegdheden uit te breiden naar accountantskantoren, roept volgens het FD "overwegend kritische reacties op bij experts en de kantoren".

De krant citeert hoogleraar en columnist Marcel Pheijffer, die "geen meerwaarde" ziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van de beroepsorganisatie, "integendeel".

Pheijffer vreest dat de NBA bij het stellen van regels voor accountantsorganisaties te zeer zal moeten leunen op de capaciteit en kennis van die kantoren zelf. "Het verleden wijst uit dat het regelgevend proces daardoor te vaak wordt vertraagd en nieuwe regelgeving niet optimaal wordt versterkt, maar afgezwakt."

Mede gezien de nog slepende kwestie rondom de examenfraudes vindt Pheijffer een grotere rol van de kantoren "maatschappelijk bezien niet geloofwaardig". Bovendien maakt de NBA zelf nog altijd te weinig vaart met thema’s als fraude en geheimhouding, meent hij.

Zweten

Collega-hoogleraar Jan Bouwens stelt tegenover het FD dat het maar de vraag is of de controlekwaliteit zal verbeteren als de NBA regelgevende bevoegdheden krijgt richting de kantoren. "Enerzijds kunnen kantoren zich nog minder, als ze dat al doen, verschuilen achter individuele accountants. Anderzijds is het aan de AFM om te controleren of kantoren de verantwoordelijke partners de juiste prikkels geven."

Volgens Bouwens is een controle anno nu wel teamwerk, maar moet de verantwoordelijk of tekenend partner zich nog wel zelf verantwoordelijk voelen voor de gehele controle en daarbij af en toe even "zweten".

Versnippering

Het FD vroeg ook om reacties bij de big four-kantoren, die echter aangeven de plannen van de NBA nog niet in detail te kennen.

EY stelt "in algemene zin" geen voorstander te zijn van "versnippering" van regelgeving. "Wij zien op veel vlakken een goede vooruitgang in de kwaliteitsontwikkeling van de accountantscontrole. Dit proces wordt niet bevorderd door stapeling van nieuwe regels over meerdere regelgevers."

NBA-voorzitter Kris Douma stelde tegenover Accountant.nl dat de kwartiermakers en de minister van Financiën willen dat de NBA zich juist onafhankelijker opstelt. Een regelgevende rol ook naar kantoren kan volgens hem voor "zuiverder verhoudingen" in de sector zorgen. "Maar wie een beter antwoord heeft, mag het zeggen."

Lobbypanel

In het 'lobbypanel' van BNR Nieuwsradio verbazen Public Matters-oprichter Peter van Keulen en Nora van Elferen, partner van public affairs- en lobbyadvieskantoor EPPA, zich over de plannen van de NBA.

Volgens Van Elferen geven de kritische reacties aan dat er "toch iets mis" is gegaan bij het afstemmen van een en ander met de achterban. Ook is het in haar optiek too little too late, in een sector die zo onder druk staat en "schandaal op schandaal" stapelt.

Van Keulen verwacht dat het plan van de NBA "richting bureaula" zal gaan. De aanval is in dit geval niet de beste verdediging, meent hij. "Kijk eerst naar je eigen huis, voordat je naar buiten gaat." Volgens de lobbyist heeft de NBA, na het nodige "intern gedoe", nu in Kris Douma een goede voorzitter, maar is het zaak om "meer te bouwen langs de lijnen van de inhoud".

De ledenvergadering van de NBA in juni aanstaande gaat "heel gezellig" worden, denkt hij. Ook de pbo-status van de NBA zou nog een keer bekeken moeten worden, aldus Van Keulen. "Wat is die in het huidige tijdsgewricht nog waard?"

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.