Nieuws

Brede welvaart jonge generatie blijft achter op die van oudere

Jongvolwassenen ervaren minder brede welvaart dan oudere mensen. Met name mensen in de leeftijd tot 25 jaar zijn relatief minder vaak tevreden over hun leven en hebben minder vertrouwen in de medemens. Daar komt bovenop dat zij ook achterlopen als het gaat om inkomen en vermogen. De verschillen tussen de jongere en oudere generaties zijn bovendien groter geworden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor Brede Welvaart. Daarin wordt niet alleen gekeken naar inkomen en vermogen, maar ook naar zaken als gezondheid, welzijn, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen en kwaliteit van de leefomgeving.

Woonlasten

Het CBS keek naar dertien van dit soort indicatoren. Voor de groep tot 25 jaar ligt de uitkomst van zeven daarvan onder het gemiddelde. Zij hebben bijvoorbeeld minder gemiddeld te besteden: een relatief groot deel van hun inkomen gaat op aan woonlasten. Waar deze jongvolwassenen wel brede welvaart ervaren, is op het gebied van onder meer gezondheid, arbeidsparticipatie en het hebben van vertrouwen in instituties.

Nederlanders tot 35 jaar delen veel van de constateringen in de jongste leeftijdsgroep. Ook daar hebben de ongunstige uitkomsten volgens het CBS de overhand. Zij hebben daarentegen meer dan gemiddeld te besteden en hebben niet per se minder vertrouwen in hun medemens. Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar hebben juist relatief veel brede welvaart. Niet alleen hebben zij meer te besteden, ook gaat er minder op aan woonlasten. Ook zijn mensen in de oudste leeftijdsgroep tevredener over hun leven.

Bron: ANP

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.