Nieuws

Update externe verslaggeving - Week 22

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond externe verslaggeving (voorheen IFRS update).

RJ-Uiting 2024-11: Ontwerp-Richtlijn RJ 214 'Financiële vaste activa'
De RJ heeft in het kader van het beter toegankelijk maken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving hoofdstuk 214 Financiële vaste activa herschreven.
(Bron: RJ)

RJ-Uiting 2024-12: Vervanging 'Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen'
De RJ stelt voor het 'Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen' ('het Stramien'), dat als bijlage (930) bij de RJ-bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is opgenomen, te laten vervallen. Tegelijkertijd stelt de RJ voor om enkele belangrijke bepalingen uit het Stramien te behouden door deze op te nemen in Afdeling 1 'Algemene grondslagen'.
(Bron: RJ)

ESMA publishes 29th enforcement decisions report
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published further extracts from its confidential database of enforcement decisions taken by European national enforcers. This batch deals with decisions in relation to IAS 28, IAS 24, IAS 34/IAS36/IFRS13, IFRS 9, and IFRS 13.
(Bron: IAS Plus)

Duurzaamheidsverslaggeving

'Als je er geen invloed op kan uitoefenen, wil dat niet zeggen dat je er niet over hoeft te rapporteren'
CSRD kan de rol van de accountant maatschappelijk relevanter maken. Maar Vera Moll, director Sustainability, Reporting & Strategy bij KPMG, maakt zich zorgen over midmarket-ondernemingen. "Halen ze de CSRD-verplichtingen op tijd? Hebben ze voldoende kennis aan boord? Sommige ondernemingen moeten nog starten. Dat is rijkelijk laat."

Jurisdictions representing over half the global economy by GDP take steps towards ISSB Standards
Jurisdictions representing over half the global economy by gross domestic product (GDP) have announced steps to use the International Sustainability Standards Board's (ISSB) Standards or to fully align their sustainability disclosure standards with those of the ISSB.
(Bron: IFRS Foundation)

GRI and IFRS Foundation collaboration to deliver full interoperability that enables seamless sustainability reporting
In response to market demand, the two organisations will work together to optimise how GRI and ISSB Standards can be used together.
(Bron: IFRS Foundation)

RJ geeft reactie op EFRAG Consultatie voor ESRS voor VSME en LSME
Onlangs publiceerde EFRAG twee Exposure Drafts met daarin voorstellen voor duurzaamheidsstandaarden voor SME's (VSME's) en listed SME's (LSME's). De RJ heeft op beide Exposure Drafts een reactie gegeven.
(Bron: RJ)

SRA pleit voor uniforme en proportionele duurzaamheidsstandaard voor het mkb
Mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een keten moeten duurzaamheidsinformatie gaan aanleveren aan hun klanten. Dat is het gevolg van de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Ook banken zullen deze informatie gaan opvragen.
(Bron: SRA)

Updates

IFRS Foundation

EFRAG

Mazars

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.