Nieuws

'Veel te weinig mensen met arbeidsbeperking aan het werk'

Vakbond FNV luidt de noodklok over mensen met een arbeidsbeperking. Afspraken die in 2013 zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord worden bij lange na niet gehaald, waardoor maar een klein deel van de werkgevers mensen met een beperking in dienst heeft.

Uit het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de doelstellingen voor de Banenafspraak verre van behaald zijn: slechts 14,7 procent van de werkgevers heeft iemand uit het zogenoemde 'doelgroepregister' in dienst. "Dit terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om arbeidskrachten. Het is tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen en mensen met een arbeidsbeperking de kans geven die ze verdienen", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Jong roept zowel gemeenten als het kabinet op om iets aan de situatie te doen en pleit voor "actie en lef". De FNV vraagt tijdens het Verantwoordingsdebat aandacht voor de urgente situatie en heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gevangen

De vakbond zegt nog niet zo ver te willen gaan om direct de stekker uit de banenafspraak te trekken, maar benadrukt dat het tijd is voor een fundamentele verandering in het beleid. Jong: "Het hebben van een betaalde baan is belangrijk voor íeder mens en voor de samenleving. Het recht op begeleiding naar en tijdens werk moet daarom worden vastgelegd in de wet om te voldoen aan het VN-verdrag Handicap."

In een toelichting zegt Jong wel dat ze er niet meer in gelooft dat de Banenafspraak zoals die er nu is de nood gaat lenigen. Volgens haar zijn er zeker tienduizenden mensen in Nederland die een beperking hebben en daardoor zonder werk zitten. Zij zitten volgens Jongs woorden "gevangen in de bijstand" met het bijbehorende regime en bijbehorende sancties.

Wetsvoorstel

De FNV heeft een alternatief plan voorgesteld waarin mensen met een arbeidsbeperking recht krijgen op begeleiding naar en tijdens werk. Dit plan heeft geleid tot een initiatiefnota van CDA en SP, die door een ruime Kamermeerderheid is gesteund.

Desondanks koos de minister voor een ander scenario, waarvan nu blijkt dat het niet werkt volgens de FNV. De vakbond roept de Kamerleden op om tijdens het Verantwoordingsdebat het recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking te steunen en te zorgen voor beleid dat wél bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.