Nieuws

Adviesraad: overheid moet welvaart breder bekijken dan financieel

De overheid moet het begrip 'welvaart' veel breder gaan bekijken dan het financiële verhaal dat nu meestal de doorslag geeft, zo adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

"De mate waarin we welvaart ervaren is immers niet alleen afhankelijk van onze portemonnee, maar ook van andere zaken. Denk aan een passende woning, veiligheid in onze woonomgeving, schone lucht, schoon water, goed onderwijs en goede gezondheidszorg", legt de adviesraad uit in het rapport 'Waardevol regeren'.

"Met diverse aspecten van deze brede welvaart is het op dit moment in Nederland niet goed gesteld", stelt de Rli vast. "Zo is er een toenemende druk op de beschikbare ruimte, op de kwaliteit van de natuur en op het milieu. Ook de saamhorigheid in de samenleving staat onder spanning."

Betere besluiten

Om hier verbetering in te brengen, zou de overheid volgens de opstellers van het advies op een andere manier besluiten moeten gaan nemen. "Als de overheid bij beleidsmaatregelen zorgvuldig en systematisch rekening houdt met de gevolgen voor de brede welvaart, kan zij tot betere besluiten komen", klinkt het. Dat gebeurt nu volgens de raad niet genoeg.

Wie 'brede welvaart' wil bevorderen, moet volgens de Rli altijd goed kijken naar de korte én de lange termijn. Ook moet altijd goed worden bekeken welke gevolgen maatregelen "hier en elders in de wereld" hebben. Als de overheid het echt goed wil doen, zou er volgens het advies ook aandacht voor de niet-financiële kanten van welvaart moeten zijn in de rijksbegroting.

Informatie

"Zo'n nieuwe manier van werken is niet eenvoudig in te voeren", erkent de raad. Toch zijn er concrete maatregelen die de overheid kan nemen. Dat begint met het verzamelen van informatie over "alle thema's die voor brede welvaart van belang zijn".

Die informatie moet vervolgens "systematisch en gericht" worden gebruikt. Al met al is volgens de Rli "een forse cultuurverandering nodig".

Bron: ANP/Rli

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.