Nieuws

NBA publiceert nieuwe versie van Handreiking 1137 over corruptie

De NBA publiceert een nieuwe versie van Handreiking 1137, over werkzaamheden van de accountant rondom corruptie. De nieuwe versie biedt handvatten om corruptierisico's te identificeren en om passende controlewerkzaamheden uit te voeren.

De handreiking beperkt zich primair tot omkoping (waaronder kickbacks) en faciliterende betalingen. Omdat deze vormen van corruptie meestal gepaard gaan met valsheid in geschrifte, volgt de handreiking de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude.

Nieuwe opzet

In december 2016 kwam de NBA voor het eerst met een handreiking over corruptie, gericht op controlerend accountants. De editie van 2024 kent een nieuwe opzet, aldus de beroepsorganisatie. Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema's toegevoegd en kan worden doorgeklikt naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen.

Nieuw is ook een apart hoofdstuk over samenstelopdrachten. De handreiking is niet alleen bedoeld voor openbaar accountants, maar ook voor interne accountants en accountants in business.

Consultatie

De vernieuwde concept-NBA-Handreiking 1137 is in de zomer van 2023 ter consultatie voorgelegd. In totaal zijn hierop vijftien reacties ontvangen, die volgens de NBA "in belangrijke mate" hebben bijgedragen aan het verder verbeteren van de handreiking.

Op een speciale pagina van de NBA-website is meer te vinden over de reacties en hoe die zijn verwerkt.

NBA-Handreiking 1137 'Corruptie, werkzaamheden van de accountant'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.